Förhandlingar pågår om nya kollektivavtal

AVTALSRÖRELSE 2023
2023-04-21 08:38

Glasbranschföreningens avtalsförhandlingar med Byggnads och tjänstemannafacken pågår för fullt, men ännu är inga nya kollektivavtal klara.

Det som är klart är att märket har satts av industrins parter som har enats om ett tvåårigt avtal med en total ökning på 7,4 procent – varav 4,1 under det första året och 3,3 det andra året. Det är alltså denna kostnadsram som anger förutsättningarna för förhandlingarna om nytt Glasmästeriavtal och nya tjänstemannaavtal.

Förhandlingsdelegationen meddelar att förhandlingarna med Byggnads sker i god anda men att det finns låsningar kopplat till att parterna har olika syn på flexibilitet vad gäller arbetstidsförläggning och lönebildning. Målsättningen är som alltid att ha nytt avtal på plats i samband med det att nuvarande avtal löper ut 30 april 2023 men det går i nuläget inte att säga huruvida det kommer att blir så.

Skulle de nya avtalen inte vara klara innan de löper ut inträder ett så kallat avtalslöst tillstånd. Då råder inte längre fredsplikten och parterna kan varsla om konfliktåtgärder. Varsel om konfliktåtgärder måste meddelas minst sju arbetsdagar i förväg. Reglerna i kollektivavtalet gäller dock även under ett avtalslöst tillstånd.

Här kan du läsa mer om Glasbranschföreningens avtalsrörelse