Image
Åsa Harbom, ledamot i förhandlingsdelegationen

Hur går arbetet med att formulera branschens yrkanden?

AVTALSRÖRELSEN 2023
2022-12-06 10:53

Avtalsrörelsen närmar sig med stora kliv och därmed intensifieras också förhandlingsdelegationens arbete med att formulera företagens gemensamma yrkanden för utvecklingen av kollektivavtalen. Vi är förstås nyfikna på hur arbetet går – så vi ringde upp Åsa Harbom – i en för henne och för företaget Alufront hektisk period.

– Ja, det är mycket att stå i och många projekt som ska vara avslutade till årsskiftet. Det är också många projekt som får ändrade tidsplaner in i det sista, så det är ett väldigt pusslande med mycket samordning och logistik därtill. Men vi är egentligen lite överbokade, så på så sätt är det bra att vissa projekts flyttas fram. Vi är förstås glada att det finns att göra!

Varför vill du engagera dig i förhandlingsdelegationen?

– Branschfrågor i stort har alltid engagerat mig, likväl som näringslivsfrågor på ett lokalt plan. Det finns där parallellt med mitt intresse för företagande. Så när jag fick frågan om att ingå i förhandlingsdelegationen kändes det som en kul och spännande utmaning. Ett helt nytt område för mig att sätta mig in i. Det kändes också viktigt att ta chansen att få vara en röst för oss småföretagare. Dessutom är det ju en ära att bli tillfrågad och att få ett förtroende, så det kändes på många sätt självklart att tacka ja.

Vad gör ni i förhandlingsdelegationen just nu?

– Vi har precis haft ett uppstartsmöte där vi gjorde en ordentlig utvärdering av hur förra avtalsrörelsen såg ut. Vi gick igenom vad som var viktigt då för att se vad av det vi vill fortsätta driva. Det gäller att ha både de kortsiktiga och långsiktiga perspektiven på avtalen; dels vad som är viktigt i denna avtalsrörelse, dels vad tror vi kommer att vara viktigt på sikt. Med erfarenhet från förra avtalsrörelsen tycker jag nog att det är lite lättare att tänka så den här gången. Och även om vi bara skulle få igenom små förändringar är det viktigt att vi hela tiden tar små steg i rätt riktning. Bara för att någonting inte gick igenom sist måste man inte förkasta det och hitta på något nytt, utan här får man ha tålamod och arbeta långsiktigt. De yttre omständigheterna påverkar mycket och rätt vad det är befinner vi oss i ett läge där det finns en öppning att förändra, och då gäller det att vi är redo.

Vilka behov av förändringar av avtalen kan ni se?

– Vi har inte formulerat klart våra yrkanden ännu, men i grunden vill vi arbeta för ett mer flexibelt och modernare avtal. Med en orolig omvärld, lågkonjunktur och ökade kostnader för såväl företagare som löntagare, blir flexibilitet väldigt viktigt för att vi ska kunna möta de snabba omställningar vi ställs inför. Vi måste kunna anpassa våra verksamheter så att vi kan behålla personalen, det är prio ett. För att vi ska kunna göra det måste det finnas utrymme i avtalen som stärker vår konkurrenskraft. Det gäller till exempel löneutvecklingsmöjligheter och flexibilitet gällande arbetstider. Något som också är viktigt för våra förutsättningar att attrahera nya medarbetare till branschen. I en svår situation vill vi ju att avtalen ska hjälpa oss att vara konkurrenskraftiga, inte tvärt om.

Vad är nästa steg?

– Nästa steg är att formulera våra yrkanden. Det arbetet pågår för fullt och det är Glasbranschföreningens förhandlingschef Torbjörn Carlberg som håller i taktpinnen. Föreningsstyrelsen har strategidagar i början av december och då kommer förslagen att diskuteras och förankras, men det är först i februari i samband med att yrkandena ska lämnas över till våra fackliga motparter som de kommer att presenteras i sin helhet. 

Mer information om avtalsrörelsen...

.. hittar du på vår avtalswebb.