Lägesrapport: Avtalsförhandlingarna 2023

KOLLEKTIVAVTAL
2022-11-09 13:02

Uppdaterad 2022-11-29

Under 2023 ska hundratals kollektivavtal omförhandlas. För Glasbranschföreningens del berörs Glasmästeriavtalet som tecknas med Byggnads och Tjänstemannaavtalet som tecknas med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Förhandlingarna påbörjas först i mars, men här ger vi en lägesrapport för avtalsrörelsen just nu.

Industrin ska ”sätta märket”

I Sverige har vi sedan 90-talet en arbetsordning, som stöds av arbetsgivarna och de ledande fackförbunden, för hur löneökningstakten ska bestämmas. Först enas parterna inom industrin, i det så kallade Industriavtalet*. Detta avtal blir normerande för vilka kostnadsökningar svensk arbetsmarknad klarar av – det så kallade ”märket”.

Märket är alltså ett kostnadstak (här räknas alla kostnader in, såväl lön som andra kostnader ex. avsättningar till pensioner) räknat i procent under en viss tidsperiod. Exportindustrins förutsättningar att verka på den globala marknaden är helt avgörande för hur det går för svensk ekonomi, det är mot bakgrund av det som parterna har enats om att det är just Industriavtalet som ska vara normerande för hela arbetsmarknaden.

Vilka lönenivåer diskuteras?

Industrifacken (i samverkan med LO) presenterade 31 oktober sina lönekrav inför avtalsrörelsen nästa år och lade då fram krav på löneökningar på 4,4 procent. Dessutom kräver förbunden en särskild höjning av de lägsta lönerna och avsättningar till deltidspension och flexpension.

TIPS: Läs ”Facken inom industrin växlar upp lönekraven” på ifmetall.se

Industriarbetsgivarnas vd, Per Hidesten kommenterade utspelet med att ”Det är anmärkningsvärt. Vi kan inte se något annat än att det här spär på inflationen”.

TIPS: Läs Historiskt höga lönekrav från facken – ”Allvarligt” på tn.se

Även Byggföretagens förhandlingschef Mats Åkerlind menar att ”återhållsamma lönekrav är en förutsättning för att trygga sysselsättningen i bygg- och anläggningsbranschen” och understryker att kostnadsökningar, stigande räntor och fortsatt osäkerhet kring cementförsörjningen kräver en ansvarsfull avtalsrörelse.

TIPS: Läs ” Återhållsamma lönekrav är en förutsättning” på byggforetagen.se

Byggnads ordförande Johan Lindholm kommenterade samma dag som LO presenterade sina avtalskrav att de säger ”ja till att börja förhandla, men fattar beslut om att ingå i LO-samordningen först i december”.

TIPS: Läs ” Byggnads kommenterar LO:s avtalskrav” på byggnads.se

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl understryker att fackens historiskt höga krav är "väldigt bekymmersamt". Han menar att det är förvånande att facken ställer det högsta kravet de har gjort sedan Industriavtalet kom till, i en period då vi alla - inklusive fackförbunden - pratar om hur vi ska undvika att den kommande lågkonjunkturen blir alltför djup. 

TIPS: Fackens krav högre än 4,4 procent − ”Väldigt bekymmersamt”

Den 21 december växlar parterna inom industrin sina yrkanden. Industriavtalet löper ut 30 mars 2023.

Vilka datum är viktiga för glasbranschen framöver?

Glasmästeriavtalet: Yrkanden växlas 16 februari 2023. Avtalet löper ut 30 april 2023.

Tjänstemannaavtalet: Yrkanden växlas 22 februari 2023. Avtalet löper ut 30 november 2023.

 

* De parter som tecknat Industriavtalet tecknar tillsammans 57 avtal som omfattar cirka 500 000 anställda. Arbetsgivarorganisationerna är Grafiska Företagen, IKEM, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Gröna Arbetsgivare, Teknikföretagen, TEKO och TMF. Fackförbunden inom Industriavtalet är GS, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen.