Svenska Målareförbundet varslar Måleriföretagen om strejk

AVTALSRÖRELSEN 2023
2023-05-04 13:36

Svenska Målareförbundet har varslat Måleriföretagen om stridsåtgärder i form av strejk och blockad vid utvalda arbetsplatser. Stridsåtgärderna träder i kraft 12 maj kl. 12.00 om ingen överenskommelse nås innan dess.

Den 3 maj kl. 11.15 mottog Måleriföretagen en uppsägning av kollektivavtalet tillsammans med ett varsel om strejk. Måleriföretagen lämnade den 30 april, kl. 23.30, två alternativa slutbud till Svenska Målareförbundet som förbundet avvisade i sin helhet.

Måleriföretagen uppger att förhandlingarna i delar har varit konstruktiva och att Måleriföretagen har haft en tydlig ambition om att träffa ett avtal för att fortsättningsvis skapa arbetsfred med villkor som ger medlemsföretagen konkurrenskraft och långsiktighet för deras medarbetare.

Medlare har utsetts av Medlingsinstitutet.

Läs mer på Måleriföretagens webbplats

Information till Glasbranschföreningens medlemsföretag

På våra medlemssidor kan du se vilka företag och arbetsplatser som har varslats om strejk och blockad. Om ditt företag påverkas av Svenska Målareförbundets varsel önskar vi att du meddelar detta till Glasbranschföreningen, så kommer du att få särskilt stöd kring vad du bör tänka på.

Gå till medlemssidorna