Image
En kvinna i svart tröja och gula byxor sitter i ett fönster och läser i ljuset från solen
Boverket föreslår slopade krav på solljus i nya byggreglerna

Den byggda formens betydelse

Boverkets nya kunskapsöversikt

Hälsa | 21 maj 2024 I mars publicerades en kunskapsöversikt över den byggda formens betydelse som Boverket initierat i samarbete med några av landets forskare. Däribland dagsljusforskaren Marie-Claude Dubois som betonar dags- och solljusets betydelse i våra byggnader.

Omslag till "Den byggda formens betydelse"
Kunskapsöversikten "Den byggda formens
betydelse"

Hur vi formar och förvaltar våra byggda miljöer betyder mycket för hur vi kan möta dagens samhällsutmaningar. Det menar Boverket som i mars publicerade en sammanställning där forskare från olika forskningsfält delar med sig av sin kunskap om hur vår miljö, vi som människor och våra beteenden påverkas.

En av forskarna som bidragit är dagsljusforskaren Marie-Claude Dubois som i kapitlet Den byggda formens koppling till dagsljus och solljus – konsekvenser för hälsa, välbefinnande och energianvändning, belyser hur urban dagsljusplanering kan minska vårt beroende av belysning och göra bebyggelsen mer resilient. Dubois skriver att dagsljus är en avgörande faktor inom hållbar arkitektur på grund av den starka kopplingen till människors hälsa, sömnkvalitet och välbefinnande, men också sociala beteenden och produktivitet hos dem som nyttjar en byggnad. Det påverkar nästan alla aspekter av mänsklig fysiologi via det visuella, dygnsklockan i hjärnan samt genom direkt absorption via huden.

Då vi i den industrialiserade delen av världen tillbringar stora delar av vår tid inomhus menar Marie-Claude Dubois att det är viktigt att den byggda formen inte riskerar människors tillgång till ett hälsosamt liv. Den har stor påverkan på mängden ljus som når ögon och hud under året och en särskilt stor påverkan på dygnsklockan eftersom dagsljuset är rikt på blått ljus. UV-strålning påverkar luftkvaliteten eftersom det sanerar luft och ytor från sjukdomsalstrande bakterier och virus. UV-A- strålningen i dagsljus behövs för att ögonen ska utvecklas, forskningen har funnit ett samband mellan bristen på dagsljus och den stora ökningen av närsynthet bland barn.

Marie-Claude Dubois lyfter i översikten också vikten av solljus, något som Boverket planerar att ta bort som krav i de nya byggreglerna, och menar att tillgång till solljus i bostäder och utemiljöer är en grundkvalitet för trivseln i byggda miljöer och också för hälsan. Inte minst på våra breddgrader menar hon att det är viktigt att få in direkt solljus som lyser in i rum utan att ha reflekterats. /