Image
Ordförande Jonas Nilsson på scenen under Kongressen 2023
Ordförande Jonas Nilsson leder föreningsmötet 2023. Foto: Magnus Östh

Möten och samverkan i fokus på årets stora branschträff i Malmö

KONGRESS 2023
2023-10-05 15:55

Årets stora träff för glasbranschen ägde rum 28-29 september på Altitude Meetings i centrala Malmö under namnet Kongress- och fasaddagarna. Evenemanget bjöd på två fullspäckade dagar av kunskap och inspiration samt en gemensam middag med underhållning av magikern Malin Nilsson och DJ Martin Glas i lokalen Glasklart, med fantastisk utsikt mot hamninloppet och imponerande 38 meter i takhöjd.

Första dagen som gick under namnet – Kongressdagen – var det fokus på föreningsverksamheten med många ytor för att diskutera branschfrågor och nätverka. Utöver två kostnadsfria utbildningar, en om arbetsrätt och en om säkerhetsglas, pågick även tredje träffen för Glasbranschens kvinnliga nätverk, olika arbetsgruppsmöten och morgonmöte för företag tillhörande föreningens sydligaste distrikt (1 och 2).

– Det är engagerade medlemmar i förening som tillsammans skapar en attraktiv glasbransch! Och idag har det varit just ett myller av engagerade personer som deltagit i möten och utbildningar och det är väldigt roligt att se och att vara delaktig i, summerade ordförande Jonas Nilsson Kongressdagen.

Panelsamtal under träff för Glasbranschens kvinnliga nätverk
Panelsamtal under träffen för Glasbranschens kvinnliga nätverk

Kompetensförsörjning och sund konkurrens 

En central punkt på agendan var det stadgeenliga föreningsmötet där medlemmarna bland annat fick en rapport av den verksamhet som bedrivits sedan senaste mötet samt höra och tycka till om viktiga frågor och satsningar som planeras för den kommande tvåårsperioden.

– Något vi prioriterat i föreningen de senaste åren är hur vi ska säkerställa kompetensförsörjningen i branschen. Vi har exempelvis haft skolminister Lotta Edholm på besök i våra utbildningslokaler i Katrineholm, där vi utöver att visa upp vår bransch och de olika yrken som finns även poängterade vikten av att man satsar på yrkesutbildning och yh-utbildning, sade Erik Haara när han redogjorde för de gemensamma projekten.

Glasbranschföreningens vd Erik Haara talar på Kongressen i Malmö 2023
Erik Haara, vd, Glasbranschföreningen

En annan fråga som också särskilt lyftes fram var arbetet mot osund konkurrens där Glasbranschföreningen är delaktig i många projekt och samverkansformer för att försvåra för oseriösa aktörer att verka på marknaden.

– Dels arbetar vi ständigt med att utveckla kollektivavtalen så att konkurrensen sker på lika villkor, dels verkar vi för politiska reformer som gynnar seriösa företag som exempelvis rotavdraget. Vi är också delägare i branschens egna identitetssystem ID06 som verkar för att endast personer som har rätt att vara på arbetsplatsen får åtkomst till den och så stöttar vi myndigheter, kommuner och regioner i offentliga upphandlingar med syfte att upplysa om hur man bäst upphandlar glastjänster, förtydligade Erik och underströk samtidigt att det är när vi samverkar med andra medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv vi når bästa resultat i dessa frågor.

Val till förtroendeposter och andra beslut

Utöver sedvanliga mötesformalian avhandlades också inkomna motioner och styrelsens propositioner, vilka blev beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Mer information om detta finns att läsa i möteshandlingarna på medlemssidorna.

Under mötet valdes även en ny huvudstyrelse, där de nya som valdes in är Annette Persson, Cecilia Angergård och Jakob Sveger. De ersätter avgående Staffan Thorsén och Göran Kronström. Jonas Nilsson fick fortsatt förtroende att sitta kvar som föreningens ordförande till nästa föreningsmöte 2025. Se vilka som sitter i nya styrelsen.

Göran Kronström tackas av på scen när han lämnar sitt styrelseuppdrag
Göran Kronström (till höger) tackas av under föreningsmötet för sina 12 år i huvudstyrelsen och 10 år som vice ordförande.

Högt i tak på magisk afton 

Efter att ha fått en dos inspiration och skratt under ledning av den välrenommerade föreläsaren Klas Hallberg avslutades Kongressdagen under mycket festliga former i lokalen Glasklart. Där bjöds deltagarna, utöver den magnifika utsikten över hamninloppet och den hissnande takhöjden på 38 meter, bjöds på en magisk show av Malin Nilsson och dansant musik av ingen mindre än branschens egen DJ – Martin Glas (Martin Karlsson från medlemsföretaget Karlsson & Dahl i Varberg).

En upplyst scen där blått ljus är riktat mot konferencier Malin Nilsson. i förgrunden dukade långbord med glada människor till bords.skor.
Middagen hölls i lokalen Glasklart under ledning av magikern Malin Nilsson.

TIPS: Nästa dag tillägnades Fasaddagen – läs mer här!

Fler bilder från Kongressdagen och middagen