Image
Fasadgruppen hälsar deltagarna välkomna till Fasaddagen
Fasadgruppen hälsar deltagarna välkomna till Fasaddagen. Foto: Magnus Östh.

Fasaddagen: Stämningen på topp trots vikande konjunktur

FASADDAGEN 2023
2023-10-05 15:56

Dag två av evenemanget – Kongress- och fasaddagarna i Malmö – tillägnades företagen verksamma inom glasmästeri och fasadentreprenad. En temadag som arrangeras återkommande under namnet Fasaddagen. Trots festligheterna kvällen innan var det en fullsatt sal på omkring 150 pigga deltagare som kl. 09.00 var redo att ta sig an det fullspäckade programmet som väntade.

Den goda stämningen höll i sig hela dagen trots en som väntat något dyster start när Byggföretagens chefekonom Fredrik Isaksson traditionsenligt inledde med den senaste konjunkturprognosen.

Vi närmar oss 90-talskrisen

– Tyvärr närmar vi oss 90-talskrisen. Inflationen har varit alldeles för hög vilket har gjort att Riksbanken har chockhöjt räntorna, vilket påverkar hushållens köpkraft som i sin tur slår hårt mot byggbranschen. Inflationen har dock gått ner som ett svar på räntehöjningarna, men det som oroar är att kärninflationen fortsatt är hög, det vill säga inflationen som finns kvar när man bortser från att exempelvis elpriserna har sjunkit mycket, förklarade Fredrik Isaksson.

Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen redogör för senaste prognosen för byggkonjunkturen
Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen, redogör för senaste prognosen för byggkonjunkturen

Enligt Byggföretagens prognoser kommer räntan att börja gå ner precis som att inflationen är på väg ner. Men som Fredrik Isaksson påminde om innebär det ju inte att saker blir billigare, utan enbart att de slutar att bli dyrare.

– Eftersom många har bundna lån så har vi ännu inte sett effekten av räntehöjningarna fullt ut. Därför är mitt råd till Riksbanken att inte höja räntan mer.

Positiva inslag i konjunkturprognosen var dock att marknaden för lokaler går bättre än väntat samt att Sverige trots allt har en ganska stark arbetsmarknad.

Hårdare konkurrens under vikande konjunktur 

Efter konjunkturrapporten följde ett pass om sund konkurrens och vilka åtgärder som krävs för att stänga ute oseriösa aktörer från marknaden.

Håkan Ericsson, rådgivare på ID06 om hur vi kan motverka osund konkurrens
Håkan Ericsson, rådgivare på ID06, om hur vi kan motverka osund konkurrens

– När konjunkturen går ner så ökar också konkurrensen. Entreprenörerna behöver trycka ner sina anbud och det gynnar de oseriösa aktörerna som pressar priser på osunda grunder, menade Håkan Ericsson, rådgivare på ID06.

För att komma åt fusk med registreringen i ID06-databasen vid in- och utpasseringar på byggarbetsplatser vill ägarna av systemet – däribland Glasbranschföreningen – se åtgärder som gör det möjligt för berörda myndigheter att dela information genom automatiserade kontroller, något som inte är möjligt idag.

– Så många som 15 procent av dem som befinner sig på en byggarbetsplats idag är inte inloggade. Det beror delvis på slarv, men också på fusk, konstaterade Håkan Ericsson.

Tre timmar mellan Malmö och Hamburg 

Eftersom Fasaddagen denna gång hölls i Malmö tog Jakob Sveger, vd på GlasLindberg, med deltagarna på en tidsresa genom staden med fokus på de stora byggprojekten utifrån ett fasadperspektiv.

– Malmö är en del av Europas största arbetsmarknadsregion. Något som kommer att förstärkas ytterligare när Fehmarn Bält-tunneln blir klar 2029. Man beräknar då att en resa mellan Malmö och Hamburg bara kommer att ta cirka tre timmar, inledde Jakob Sveger.

Jakob Sveger, vd GlasLindberg, om de stora fasadprojekten när Malmö växer
Jakob Sveger, vd GlasLindberg, om de stora fasadprojekten när Malmö växer

Ett av de större byggprojekten i Malmö är att hamnområdet håller på att länkas ihop med stadskärnan i det som kallas Varvsstaden – endast ett stenkast från konferensanläggningen där Fasaddagen hölls.

– I den nya stadsdelen siktar Malmö på att kunna återbruka 80 procent av allt material i de gamla industrikvarteren. Exempelvis har man använt 40 000 gamla tegelstenar från Kockum-tiden till renoveringen av Gjuteriet, berättade Jakob Sveger, och tillade att om han själv ska välja en favoritfasad blir det dock stadsbiblioteket med sin vackra utblick mot intilliggande stadsparken.

Möjligheternas byggregler – eller? 

Många är det som har reagerat kritiskt på de förslag till nya byggregler som Boverket skickade ut på remiss under sommaren, där bland annat kravet på direkt dagsljus och utblick föreslås tas bort. Anna-Lena Fransson, Glascentrum, har varit ansvarig för glasbranschens remissvar vilka hon redogjorde för på Fasaddagen.

– En central del i Boverkets förslag till nya byggregler är att alla allmänna råd och standarder tas bort, samtidigt som kravnivån ska vara densamma. Det innebär att branschen själv måste ta fram alla standarder och krav. Samhällsbyggandets Regelforum är tänkt att vara sektorns gemensamma plattform för detta, men än så länge finns det inte mycket att hämta där, konstaterade Anna-Lena Fransson.

Anna-Lena Fransson, Glascentrum, om Boverkets förslag till nya byggregler
Anna-Lena Fransson, Glascentrum, om Boverkets förslag till nya byggregler

Att kraven på direkt dagsljus tas bort och att dagsljus ska kunna ersättas med artificiellt ljus är något som verkligen riskerar att påverka människors hälsa mycket negativt. Melinda Lemke, projektledare för fasadföretagen i Glasbranschföreningen passade på att påminna alla i rummet om att vi behöver hjälpas åt att argumentera emot de försämrade dagsljuskraven i alla sammanhang vi har möjlighet att påverka utgången:

– Om vi alla här nyttjar våra kanaler för att sprida kunskap om det här så kan vi verkligen få stor spridning, men vi måste hjälpas åt.

Ny samarbetspartner i Svenskt Aluminium 

Det senaste halvåret har Glasbranschföreningen inlett ett tätare samarbete med branschorganisationen Svenskt Aluminium då många beröringspunkter finns mellan organisationerna. På Fasaddagen fick Svenskt Aluminiums vd Lars-Inge Arwidsson lite egen scentid för att berätta om aluminiumbranschens framtidssatsningar.

Melinda Lemke, projektledare Glasbranschföreningen och Lars-Inge Arwidsson, vd, Svenskt Aluminium
Melinda Lemke, projektledare Glasbranschföreningen och Lars-Inge Arwidsson, vd, Svenskt Aluminium

– Vi har en gemensam hållbarhetsresa att göra – det förenar oss, inledde Lars-Inge och poängterade att en viktig åtgärd för att få ner utsläppen vad gäller aluminium är att aluminiumet produceras i Europa då utsläppen per kilo aluminium från Kina ligger på över 20 kg CO2 mot 7-8 kg i Europa.

Utöver hållbarhetsarbetet lyfte Lars-Inge fram att prioriterade frågor för Svenskt Aluminium är kompetensförsörjning samt forskning och utveckling.

Ny montageutbildning med start i vår

Innan det var dags att avsluta dagen med en dos inspiration och mod från äventyraren Renata Chlumska fick representanter från Glasbranschföreningens kansli redogöra för aktuella projekt inom föreningen och Fasadgruppen. En stor nyhet var att det nu finns en helt ny teoretisk och praktisk utbildning i montage av dörr- och fasadpartier.

– Det är en tvådagarsutbildning som kommer att hållas på Glasskolan i Katrineholm och kursstart blir till våren 2024 berättade Joakim Länder, projektledare på Glasbranschföreningen.

Joakim Länder och Mikael Lindström, Glasbranschföreningen
Joakim Länder och Mikael Lindström, Glasbranschföreningen

Även inom hållbarhetsområdet lanserades en nyhet till stöd för medlemsföretagen. 

– Vi tillhandahåller ju ett kostnadsfritt verktyg för klimatbokslut på vår webbplats och nu har vi släppt en instruktionsfilm som i detalj visar hur du fyller i Excelarket. Jag hoppas att det blir till stor hjälp inför klimatbokslutet 2023, sade Melinda Lemke och underströk att det är viktigt att vi alla kommer igång med att mäta våra utsläpp så att vi kan se att de minskar och för att få svar på vilka åtgärder som ger störst effekt.

Ett steg i taget mot toppen

Trots att alla nog var lite möra mot dagens slut var det omöjligt att inte ryckas med i Renata Chlumskas fantastiska berättelser om hur hon hittade motivationen och modet att våga följa sina drömmar och bestiga inte bara världens högsta bergstopp Mount Everest, utan även bestiga de övriga sex högsta bergstopparna på respektive kontinent och klara av den legendariska utmaningen – Seven Summits.

– Det är inte hur starka muskler vi har som avgör hur långt vi kan nå. När man befinner sig i närheten av toppen och ska ta de där sista stegen då är det inte musklerna som spelar roll. Då är det mental förberedelse som krävs. Och det kan vi ju träna upp! Precis som allt annat. Sedan måste vi ha med oss hjärtat så att vi tror på det vi vill. Man måste våga och bestämma sig och jobba hårt. Vilja, våga och satsa!

Renata Chlumska på en scen omgiven av två skärmar som visar samma bild av en bergstopp
Äventyraren Renata Chlumska om hur vi når våra mål. 

Med de orden splittrades gruppen och var och en for hem till sina respektive drömmar och utmaningar, men förhoppningsvis med en hel del ny kunskap, nyfikenhet och känsla av att ”det blir ju så mycket bättre och roligare när vi gör det tillsammans!”.

Foto: Magnus Östh

TIPS: Läs också sammandraget från Kongressdagen

På medlemssidorna hittar du presentationerna från dagen