Image
Ett barn passerar genom en glasdörr på väg genom en korridor

Upphandling av glastjänster

”Vi verkar för bättre upphandling av glastjänster som främjar yrkeskunniga företag och sund konkurrens genom att ta hänsyn till kvalitet, service och pris.”

Glasbranschföreningen vill:

  • Skapa förutsättningar för medlemsföretagen att bedriva lönsam verksamhet i sund konkurrens.
  • Att beställare av glastjänster ska värdera kvalitet högt och inte enbart se till lägsta pris.

Det här gör vi:

Vill du veta mer?