Kurser och aktiviteter

April 2024

till
,
Glasskolan i Katrineholm

När du är klar med din grundutbildning bör du dokumentera din kompetens genom att göra ett yrkesprov. Glasbranschföreningen och Byggnads anordnar provtillfällen två gånger per år.

Efter godkänt yrkesprov får du ditt yrkesbevis vilket visar att du uppfyller branschens krav på ...

till
,
Digital kurs

Välkommen på en digital kurs om skyddsglas där Glascentrum går igenom vad skyddsglas är, vilka standarder och föreskrifter som gäller samt klassning av glasen. Vilket skyddsglas ska man välja och vem avgör det? Kursen ger dig grundläggande kunskap om olika typer ...

till
,
Stockholmsmässan

Det är bara vartannat år det händer – Nordbygg! På Stockholmsmässan i Älvsjö arrangeras Nordens största byggvarumässa med över 900 utställande företag och cirka 35 000 besökare. Under 23-26 april 2024 har Glasbranschföreningen som medarrangör för Nordbygg nöjet att bjuda ...

till
,
Stockholmsmässan

23 april i samband med Nordbygg

Träff för medlemsföretag verksamma inom fönsterrenovering. Vi inleder dagen med nätverksträff i lokal M17 på Stockholmsmässan. Träffen avslutas med lunch. Därefter fortsätter aktiviteterna på mässan för dem som vill, där vi erbjuder föreläsningar i ...

till
,
Stockholmsmässan

23 april i samband med Nordbygg

Träff för medlemsföretag verksamma inom bly- och konstglas. De som har möjlighet inleder dagen i Glasbranschföreningens monter kl.10.30 med fika och föreläsning om konstglasets framtid. Därefter går vi till lokal M17 på Stockholmsmässan där ...

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Kursen MTK 3 ger en kort repetition av det viktigaste i de tidigare kurserna MTK Anvisningar (för arbetsledare) och MTK Montage och brand (för montörer) samt en genomgång av de senaste årens nyheter inom glas och glasning. Det är viktigt ...

till
,
Stockholmsmässan, Älvsjö

Kallelse till årsmöte GBFs 6e distrikt (SGIF6)
Stockholms Glasmästeriidkareförening

I samband med Nordbygg kallar styrelsen i GBFs 6e distrikt till årsmöte torsdagen den 25 april kl 13.00-15:00. För de som vill finns därefter möjlighet att delta vid utdelningen av Glaspriset ...

till
,
Stockholmsmässan

I samband med Nordbygg delar Glasbranschföreningen ut Glaspriset och Glaspärlan till projekt där användningen av glas har haft en betydande inverkan på att uppnå arkitektonisk, funktionell, innovativ och hållbar kvalitet, vare sig det gäller en hel glasbyggnad eller en tekniskt ...

till
,
Stockholmsmässan (Villan), Älvsjö

26 april i samband med Nordbygg

Vi lever i tider av snabb förändring. Den tekniska utvecklingen går i en rasande fart och skapar nya möjligheter, men också nya utmaningar, i våra arbetsliv. Hur kan vi hitta balans och långsiktig hållbarhet ...

May 2024

,
Digital kurs

Digital härdplastutbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande kemikalier och diisocyanater enligt AFS 2014:43 och (EU) 2020/1149.

Detta är en webbaserad utbildning som uppfyller kraven på teoretisk utbildning för härdplaster som isocyanater, akrylater märkta med H334 eller H317 etc. i ...

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Observera att montagekursen inte ska kombineras med arbetsledarkursen

Varje år uppstår skador och reklamationer på glasade partier till stora belopp. Kontroller visar att de uppkomna felen och skadorna i många fall beror på felaktig hantering och felaktigt montage av glaspartiet ...

till
,
Ringvägen 100, Stockholm

Med ökad kunskap om arbetsrättsliga bestämmelser i lagar och kollektivavtal kan många konfliktsituationer på arbetsplatsen förebyggas. Dyrköpta tvister om exempelvis anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande och annat kan därigenom lösas eller helt undvikas. Kunskaper i kollektivavtalens regler om anställningsformer och arbetstider ...

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Montaget är den sista, och många gånger viktigaste, pusselbiten för att helheten ska fungera och kunden bli nöjd. Det är många funktioner som ska samsas i ett och samma glasparti som dessutom ska integreras med andra miljöer. Vi behöver stolta ...

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Lärlingsveckan är en obligatorisk utbildning för alla traditionella glasteknikerlärlingar och den ger en introduktion till glasmästeriyrkets många olika arbetsområden. Utbildningen hålls på Glasskolan i Katrineholm två gånger per år.

När lärlingen varit anställd cirka sex månader kallas denne till en utbildningsvecka ...

till
,
Digital kurs

OBS! Kursen ges under två halvdagar - 21 och 22 maj, kl 09:00 - 13:00.

Kursen MTK 3 ger en kort repetition av det viktigaste i de tidigare kurserna MTK Anvisningar (för arbetsledare) och MTK Montage och brand (för montörer) samt en ...

till
,
Svenskt Näringsliv, Platinan, Göteborg

OBS! 
Kursen är en heldagskurs och ges vid 2 tillfällen, 21 resp 22 maj, kl 09:00-16:00

Med ökad kunskap om arbetsrättsliga bestämmelser i lagar och kollektivavtal kan många konfliktsituationer på arbetsplatsen förebyggas. Dyrköpta tvister om exempelvis anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande ...

till
,
Digital kurs

OBS! Kursen ges under två halvdagar - 29 och 31 maj, kl 09:00 - 13:00.

Kursen MTK 3 ger en kort repetition av det viktigaste i de tidigare kurserna MTK Anvisningar (för arbetsledare) och MTK Montage och brand (för montörer) samt en ...

June 2024

,
Digital kurs

Digital härdplastutbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande kemikalier och diisocyanater enligt AFS 2014:43 och (EU) 2020/1149.

Detta är en webbaserad utbildning som uppfyller kraven på teoretisk utbildning för härdplaster som isocyanater, akrylater märkta med H334 eller H317 etc. i ...

July 2024

,
Digital kurs

Digital härdplastutbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande kemikalier och diisocyanater enligt AFS 2014:43 och (EU) 2020/1149.

Detta är en webbaserad utbildning som uppfyller kraven på teoretisk utbildning för härdplaster som isocyanater, akrylater märkta med H334 eller H317 etc. i ...

August 2024

,
Digital kurs

Digital härdplastutbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande kemikalier och diisocyanater enligt AFS 2014:43 och (EU) 2020/1149.

Detta är en webbaserad utbildning som uppfyller kraven på teoretisk utbildning för härdplaster som isocyanater, akrylater märkta med H334 eller H317 etc. i ...

September 2024

,
Digital kurs

Digital härdplastutbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande kemikalier och diisocyanater enligt AFS 2014:43 och (EU) 2020/1149.

Detta är en webbaserad utbildning som uppfyller kraven på teoretisk utbildning för härdplaster som isocyanater, akrylater märkta med H334 eller H317 etc. i ...

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Kursen MTK 3 ger en kort repetition av det viktigaste i de tidigare kurserna MTK Anvisningar (för arbetsledare) och MTK Montage och brand (för montörer) samt en genomgång av de senaste årens nyheter inom glas och glasning. Det är viktigt ...

till
,
Glasskolan i Katrineholm

Glasbranschföreningen erbjuder en allmän asbestutbildning som är specialanpassad för glasbranschen. Utbildningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med eller bearbetar fönsterkitt som innehåller asbest. Enligt § 19 i AFS 2006:1 ska den som leder och den som utför arbete ...

till
,
Jönköping

Denna kurs ges av Svensk Planglasförening. Kursen vänder sig till dig som tidigare gått kursen Glasrådgivning Del 1 – Möjligheternas material. I denna kurs får deltagaren en praktisk och mycket användbar introduktion till glasets alla tillämpningar. Vi har moderniserat kurserna ...

October 2024

,
Digital kurs

Digital härdplastutbildning i arbete med härdplast och allergiframkallande kemikalier och diisocyanater enligt AFS 2014:43 och (EU) 2020/1149.

Detta är en webbaserad utbildning som uppfyller kraven på teoretisk utbildning för härdplaster som isocyanater, akrylater märkta med H334 eller H317 etc. i ...