Image
Logotypen för Byggbranschens utbildningscenter visas framför en grön bakgrund med en byggnadsarbetare

BAM, Startkurs Arbetsmiljö

Vill du som är chef, arbetsledande personal eller skyddsombud få goda kunskaper om verksamhetens arbetsmiljöaspekter?

Du som arbetar inom dessa områden behöver ha särskilda kunskaper som arbetsgivarföreträdare eller arbetsgivarföreträde i arbetsmiljöarbetet. Utbildningen ger dig kunskaper om de viktigaste arbetsmiljöaspekterna och föreskrifterna inom bygg- och anläggningsbranschen, och är en viktig grund för att du ska kunna uppfylla din roll som chef, byggarbetsmiljösamordnare (BAS P/U) eller skyddsombud. Utbildningen är en del av arbetsmiljöavtalet med Byggnads och Seko, och ges som en partsgemensam utbildning.

BAM, Startkurs Arbetsmiljö ges på ett antal orter i Sverige, men går också att genomföra som distansutbildning.

Samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC)

Denna kurs anordnas i samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC). Vid bokningstillfället kommer du att uppmanas att skapa ett konto hos BUC för att kunna anmäla dig. Medlemsföretag i Glasbranschföreningen har möjlighet att anmäla sig till alla utbildningar som BUC anordnar till medlemspris. Detta regleras automatiskt när du skapar ett konto hos BUC.  

Bra att känna till om utbildningen:

 • Registrering till ID06 Kompetensdatabas om samtycke lämnats
 • Ingen specifik giltighetstid och krav men rekommendation om förnyelse efter fem år
 • För denna utbildning kan du ansöka om ersättning hos AFA Försäkring

Utbildningens mål

 • Goda kunskaper för att bedriva aktivt arbetsmiljöarbete i din roll
 • Grundläggande utbildning inom arbetsmiljöverkets föreskrifter och krav
 • Uppfyllt förkunskapskraven för BAS P/U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Målgrupp

För dig som är arbetsledande personal på alla nivåer och jobbar med arbetsmiljöfrågor. Särskilt viktig är utbildningen för dig som ska gå BAS P/U, Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag, eftersom det här är en förkunskapsutbildning. Utbildningen riktar sig också till skyddsombud anslutna till Byggnads och Seko. 

Utbildningens innehåll

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen
 • Arbetsmiljöavtalet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljöekonomi
 • Föreskriften om bygg- och anläggningsarbete
 • Arbetsmiljöplan
 • Rehabilitering och försäkringar
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Arbetstrivsel
 • Belastningsergonomi och prevention
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Damm
 • Buller
 • Vibrationer
 • Skyddsombudets roll
 • Delegerat arbetsmiljöansvar

Kursavgift

Medlemspris (gäller även medlemmar i Glasbranschföreningen): 4 000 kr, exkl. moms

Pris för ej medlem: 4 700 kr, exkl. moms

Kurstillfällen/Anmälan

Utbildningen ges på många orter i Sverige. Se aktuella datum och platser via länken nedan. 

Se aktuella datum/Gå till anmälan

Frågor om utbildningen?