Image
Två personer i bygghjälm passerar förbi ett stort glasparti på en byggarbetsplats

Bra och säker arbetsmiljö

”Vi verkar för att alla verksamma i glasbranschen ska ha en bra och säker arbetsmiljö”

Glasbranschföreningen vill:

 • Ha en olycksfri glasbransch där alla ska komma hem oskadda efter jobbet.
 • Ha en inkluderande och trygg glasbransch där det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
 • Att det ska vara hållbart att vara verksam i glasbranschen ett helt arbetsliv såväl ur ett fysiskt som psykiskt perspektiv.

Det här gör vi:

 • Tar fram branschspecifika utbildningar och stödåtgärder för bättre arbetsmiljö till företag och anställda i samverkan med Byggnads genom Glasbranschens Centrala Arbetsmiljöråd (GCA).
 • Erbjuder utbildningar inom arbetsmiljö i egen regi och i samverkan med Altea och Byggbranschens Utbildningscenter (BUC).
 • Deltar i olika arbetsmiljöprojekt inom organisationen Prevent som ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK som exempelvis resulterar i instruktionsfilmer, checklistor och stöd till företag i olika arbetsmiljöfrågor.
 • Samverkar med övriga arbetsgivarorganisationer i bygg- och installationssektorn samt med Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer för att främja arbetsmiljön för tjänstemän.  
 • Är delägare i verksamhetssystemet FR2000 som integrerar kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.
 • Hjälper medlemsföretagen att hålla koll på de lagar och krav som företagen omfattas av genom Lagregistret.
 • Stöttar medlemsföretagen i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) genom vägledning, mallar och blanketter.
 • Tillhandahåller ett digitalt verktyg för arbetsmiljöarbete – IA-systemet – med branschanpassning för företag verksamma i glasbranschen.
 • Följer och mäter olycksstatistik inom glasbranschen och ökar medvetenheten om säkerhetsfrågor hos företagen i branschen.

Vill du veta mer?