Image
vit elbil under laddning utomhus

Elbil? Så laddar du den säkert

Elfordon innehåller oftast litiumjonbatterier som kan ge upphov till mycket svårsläckta bränder. Det uppstår en så kallad termisk rusning med farliga gaser. Brandkåren arbetar just nu fram olika tekniker för att släcka dessa bränder, men oftast måste man bara låta bilen brinna och hålla avstånd på 50–100 meter. Här kan du läsa mer om hur du installerar en laddbox och var den bäst placeras för att undvika bränder.

 • Vanligaste orsakerna till att det börjar brinna är:
 • Batteriet är skadat genom en krock eller en stöt vilket ökar risken för kortslutning
 • Bränder i laddboxar
 • Underdimensionerade eluttag och kablar
 • Bränder i fordonen utan skador på batteriet

Viktigt att tänka på när du laddar ditt elfordon: använd inte vanligt eluttag, även kallat schuko-uttag, de blir otillräckliga för den ström som ett elfordon behöver!

Installera en laddbox? Tänk på det här

 • Installation ska alltid utföras av en behörig elektriker. Det kan du kontrollera på elsakerhetsverket.se tjänst kolla elföretaget (välj verksamhetstyp: Övriga anläggningar för användning av el).
 • Kontrollera med en elektriker att byggnadens elinstallationer klarar av att ladda en eller flera elfordon samtidigt. Är elsystemets kapacitet för låg kan en så kallad lastbalansering minska påfrestningarna. Det bästa är dock att uppgradera systemet så det finns marginal för högre laddstyrkor.
 • Kontrollera att elcentralen innehåller rätt kablar och ledningar som klarar den mängd ström som elfordonen tar ut.
 • Använd en godkänd laddbox med laddning enligt mod 3 eller mod 4.

Placering av laddbox

 • En laddbox ska placeras på friliggande parkeringsytor minst 6 meter från byggnad. Om det inte är möjligt:
 • Sätt laddboxen på en vägg som där väggens material och isolering är obrännbar.
 • Minst 6 meter från fönster/dörrar.
 • Placera ej under en öppen takfot (den del som skjuter utanför fasadväggen).
 • Placera ej under en takfot i trä dit brand kan spridas.

Laddbox i garage – ej att rekommendera

Det är inte rekommenderat att placera en laddbox inuti garaget då det gör det extra svårt för brandkåren att hantera eventuell brand eftersom batteribränder oftast måste ”brinna ut” av sig självt. Men om du inte har något val, utan måste placera laddboxen i garaget – tänk på följande:

 • Placera laddboxen så nära porten till garaget som möjligt för att på så vis underlätta för räddningstjänsten.
 • Kontrollera att alla brandceller i garaget är täta och fullt fungerande.

Underhåll av laddbox

Kontakter och sladdar som kopplas in och ur varje dag behöver sin omsorg och kontroll, vilket du inte bör ansvara för själv; sätt gärna upp en uppmaning till alla som ”lånar” laddboxen.

Detta är en artikel i samarbete med Säkra, Glasbranschföreningens försäkringsrådgivare. Om du har frågor eller funderingar så kontakta Säkra för mer information:
Tel: 0770 – 33 99 86
Mejl: grupp@sakra.se