Image
En glasmästare monterar ett glas

Glasmästeriarbete

Glasmästeri är ett mångsidigt traditionellt hantverk kombinerat med modern teknologi. Som glasmästare har man ofta flera olika verksamhetsområden: reparations- och serviceglasning, inglasning, inredningsglas, fönsterrenovering, isolerrutor, solskydd, speglar och så vidare…

Varje glastyp har sina unika egenskaper. Här beskriver vi kort dessa:

Upphandla glastjänster

Både företag och upphandlingsenheter efterlyser tydligare riktlinjer för hur man lämpligast handlar upp glastjänster. Därför har Glasbranschföreningen tagit fram en rekommendation för detta. Läs mer...

Vill du veta mer?