Image
En man arbetar med ett fönster i Glasskolans lokaler i Katrineholm

Glasskolan i Katrineholm

I oktober 2012 öppnades glasbranschens utbildningscentrum i Katrineholm - Glasskolan. Hit koncentreras merparten av Glasbranschföreningens utbildningsverksamhet.

Valet av Katrineholm för placering av Glasskolan är gjort utifrån tillgänglighet för så många av medlemsföretagen som möjligt. Katrineholm ligger befolkningsmässigt centralt och har goda kommunikationer, inte minst för tågresenärer. En resa till Katrineholm tar cirka en timme från Stockholm samt två timmar från Göteborg och tre från Malmö.

Läs mer om vårt kursutbud.

Coronaviruset - Riktlinjer för besökare, kursdeltagare och utbildare

Glasbranschföreningen följer fortsatt utvecklingen av coronavirusets spridning i samhället. Vi utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har anpassat vår kursverksamhet efter rådande läge så att den bedrivs på ett säkert sätt. Uppvisar du som deltagare symptom på luftvägsinfektion (hosta, andningssvårigheter eller feber) ska du alltid stanna hemma och inte åka till utbildningen. Det gäller även vid lindriga symptom.

Vilka åtgärder har vidtagits på Glasskolan?

Kursverksamheten bedrivs som regel i våra utbildningslokaler i Katrineholm. Det är stora och luftiga lokaler med bra ventilation där det är lätt att hålla avstånd till varandra. Vi har begränsat antalet deltagare på såväl de teoretiska som de praktiska utbildningarna. Det innebär att det går att hålla minst 1,5 meters avstånd mellan sittplatserna i föreläsningssalen. Vid praktiska övningar använder vi plasthandskar och spritar alla verktyg och annan materiel. Vi tillhandahåller även munskydd.

Vi rekommenderar alla som kan att ta sig till skolan med egen bil. Det finns parkeringsplatser i anslutning till lokalen.

Lunch äter vi i Lindengymnasiets matsal. Vi blir tilldelade en lunchtid från gymnasieskolan, så att det inte ska bli någon trängsel i lokalen. Om kursdeltagare inte vill äta lunch i skolmatsalen finns möjlighet till individuella anpassningar. Ta i sådant fall i god tid kontakt med kursansvarig.   

Hitta till Glasskolan

Adress: Fredsgatan 4, 641 30 Katrineholm.

Vill du veta mer om Glasskolan?

Joakim Länder

Projektledare grundutbildning / lärlingar / arbetsmiljö
Telefon:
08-453 90 69
E-post:
joakim.lander@gbf.se