Inramningsgruppen

Inramningsgruppen verkar för att skapa goda förutsättningar för hög kvalitet och god lönsamhet hos föreningens konstinramningsföretag. Det sker bland annat genom utbildning, information och marknadsföring, nätverkande och opinionsbildning. Läs mer...

Kontakta Inramningsgruppen

Maja Hallén, ordförande
RAMA
E-post: maja@rama.se

Johan van Natijne, ledamot
Rammakarna
E-post: johan@rammakarna.se

Pernilla Trane, ledamot
HanssonsRamLimhamn
E-post: infohanssonsram@gmail.com

Karin Lindskog, projektledare/ledamot
Glasbranschföreningen
E-post: karin.lindskog@gbf.se

Vill du veta mer?

Karin Lindskog

Projektledare konstinramning, konsult
Telefon:
070 693 90 73
E-post:
karin.lindskog@gbf.se