Inramningsgruppen

Inramningsgruppen verkar för att skapa goda förutsättningar för hög kvalitet och god lönsamhet hos föreningens konstinramningsföretag. Det sker bland annat genom utbildning, information och marknadsföring, nätverkande och opinionsbildning. Läs mer...

Kontakta Inramningsgruppen

Pernilla Trane, ordförande
HanssonsRamLimhamn
infohanssonsram@gmail.com

Maja Hallén, ledamot
RAMA
maja@rama.se

Johan van Natijne, ledamot
Rammakarna
johan@rammakarna.se

Isabella Ronström, ledamot
Wisby Ram & Cykel
info@ronstroms-ramar.se

Karin Lindskog, projektledare/ledamot
Glasbranschföreningen
karin.lindskog@gbf.se

Vill du veta mer?