Om Inramningsgruppen

Medlemsföretag som arbetar med inramning ingår automatiskt i den så kallade Inramningsgruppen. Vidare kan man välja att bli Certifierad Konstinramare under förutsättning att man uppfyller ställda krav för en certifiering, se nedan.

Inramningsgruppens mål

 • Verka för att konstinramarna har de kunskaper i hantverk och företagande som gör att de kan hävda sin professionalism
 • Upplysa konsumenter om vikten av att anlita en seriös konstinramare
 • Arbeta i linje med konstinramarnas intressen och önskemål
 • Arbeta för ett samarbete och erfarenhetsutbyte mellan konstinramare
 • Värva fler medlemmar för att stärka konstinramarnas ställning på marknaden

Vad gör Inramningsgruppen?

 • Arrangerar kurser i inramningsteknik m m på Glasskolan i Katrineholm
 • Tar fram eget utbildningsmaterial i inramningsteknik av konst på papper, målningar, textilier och annan konst
 • Arrangerar Gesällprovstagning i konstinramaryrket
 • Anordnar temadagar, inramningstävlingar, leverantörsutställningar och studieresor
 • Ställer ut på konst- och inredningsmässor
 • Samarbetar med de nordiska länderna – EU-projekt
 • Tar fram marknadsföringsmaterial, till exempel bärkassar, info-broschyrer, annonsmallar m m.
 • Informerar om pågående aktiviteter via Glasbranschföreningens medlemstidning ”Rutan”
 • Hemsida - information till både allmänhet och medlemmar
 • Samarbetar med inramningsbranschens leverantörer

Vill du veta mer eller är du intresserad av att engagera dig i arbetsgruppen?

Kontakta: