Image
Två lärlingar monterar ett glasparti

Att utbilda sig som traditionell lärling

Alla nyanställda som anställs i branschen utan yrkesutbildning, ska gå som traditionell lärling. I dagsläget kan man genom en traditionell lärlingsutbildning utbilda sig till glastekniker, glas- och metallmontör och bilglasmontör. Utbildningen är på drygt tre år, men kan variera utifrån lärlingens tidigare erfarenheter. Utbildningstiden varierar från 1 500 till 5 500 timmar.

När företaget anmäler en ny lärling till Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd gör de en bedömning av hur lång utbildningstiden bör vara utifrån personens tidigare erfarenheter. De praktiska och teoretiska delarna av utbildningen är desamma för alla traditionella lärlingar oavsett ålder.

Yrkesutbildningen styrs av Yrkesutbildningsavtalet mellan Glasbranschföreningen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads). Avtalet syftar till att tillförsäkra lärlingarna en bred grundläggande kompetens inom glasyrket med hög kvalitet som vidmakthåller yrkets status och möjliggör för de enskilda yrkesarbetarna att efterhand vidareutvecklas i sina yrkesroller i branschen.

Yrkesutbildningsavtalet syftar också till att säkerställa branschens kompetens och kompetensförsörjning. Konkurrenskraftiga anställningsvillkor skapar förutsättningar för en god rekryteringsbas. Frågor om yrkesutbildningen till glastekniker behandlas i Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd, en partsammansatt nämnd.

Ansök om lärlingsanställning

Är du intresserad av att få din yrkesutbildning till glastekniker, glas- och metallmontör eller bilglasmontör genom en traditionell lärlingsutbildning tar du själv kontakt med ett företag och ansöker om en lärlingsanställning. 

Här kan du hitta kontaktuppgifter till alla våra medlemsföretag.

Relaterade sidor

Vill du veta mer?