Om Fasadgruppen

Fasadgruppen verkar för att främja användning av glas och metall i fasadelement, fönster, dörrar och invändiga partier samt för att ge förutsättningar för medlemsföretagen att skapa god lönsamhet.

Fasadgruppens uppgift

  • Att driva frågor som är relevanta för Fasadgruppen
  • Att informera om fasadföretagens kompetens och materialen glas och metall i byggbranschen
  • Att öka samhörighetskänslan och förståelsen mellan glas- och metallföretagen samt verka för för ett nära samarbete med Fasadgruppens leverantörer
  • Att värva fler glas- och metallföretag för att stärka Fasadgruppen

Kännetecken för ett företag som är med i Fasadgruppen

Företaget bedriver industriell tillverkning och/eller entreprenadverksamhet i ny- och ombyggnad av utvändiga och invändiga element i glas och metall.

Vill du veta mer eller är du intresserad av att engagera dig i arbetsgruppen?

Kontakta: