Image
Montage av bilder från Glasscenen 2022

Glasscenen - inspelade seminarier från Nordbygg 2024

Dagarna 23-26 april 2024 pågick Nordens största byggmässa – Nordbygg – på Stockholmsmässan i Älvsjö. Utöver det ordinarie mässutbudet erbjuds besökarna en uppsjö av seminarier och föreläsningar om högaktuella ämnen. Inte minst Glasscenen i Glasbranschföreningens monter C10:41 erbjöd ett brett program med framstående experter inom glas och byggnation.

Här kan du ta del av föredragen i efterhand. De är 30 minuter långa. Publicering av filmklipp sker löpande. 

Konstglasets framtid 

Johan Lindblom från Svenska Glasstudion 

Bly- och konstglas återfinns i många historiskt värdefulla miljöer, varför det är viktigt att bevara och värna kulturarvet. Idag har vi få konstglasmästare i Sverige och de finns behov av nya konstglasmästare i branschen. Johan Lindblom berättar om det anrika hantverket, varför det är viktigt att bevara, hur vi ska värna det värdefulla kulturarvet och möjligheterna till blyinfattat glas i nya byggnader.

Fönsterrenovering i praktiken

Kenneth Andersson från Tumba Glas- och Fönsterrenovering 

Kenneth Andersson har sett dem alla, det vill säga fönstertyper i vårt avlånga land. I detta föredrag delar han frikostigt med sig av sina erfarenheter av att renovera fönster och ger värdefulla tips på vad du bör tänka på. Presentationen i pdf-format.

Hur vi förvaltar vårt kulturarv fönster

Josefin Larsson från Tengbom

Josefin Larsson har lång erfarenhet av och ett genuint intresse för fönster. Hon kommer att tala om hur vi finner balansen mellan utveckling och skydd av kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt hur vi bäst tar vara på befintliga resurser för att minska miljöpåverkan.

Fågelskyddsglas

Ulf Clausén från Forserum Safety Glass

Fåglar har ingen utvecklad förmågan att betrakta glas som fara. Är det för transparent tror de att de kan flyga igenom, är det i stället för reflekterande återspeglar det omgivningen och får dem att de flyger in i det som speglas. Glädjande nog finns det numera många olika fågelskyddsprodukter på marknaden genom vilka Ulf Clausén från Forserum Safety Glass guidar oss.

Klimatbättre glas

Joel Rosenqvist från Osby Glas 

Konkurrenter har plötsligt börjat samarbeta, utvecklingen av tillverkningsmetoder har fått förnyad fart, bränslen byts ut mot förnybara alternativ, spillet minskas med smarta beräkningsprogram och avfall ses äntligen som resurs. Hör Joel Rosenqvist berätta om en glasbransch i omvandling för att kunna leverera klimatbättre glas.

Återvinning av planglas

Viveke Ihd, senior konsult inom återvinning

Äntligen ser vi värdet i att cirkulera planglas, men hindren är många för att skala upp återvinningen. Viveke Ihd, tidigare VD för Återvinningsindustrierna, har tagit sig an uppgiften att hjälpa glasbranschen gå från linjära till cirkulära flöden. Hör henne berätta om hur vi tar vara på våra glasresurser.

Möjligheternas byggregler och kraven på glasmiljöer

Fredrik Hall Johansson från Glascentrum

Glascentrums Fredrik Hall Johansson oroas över Boverkets förslagna föreskrifter om säkerhet i händelse av brand. Det saknas tydlighet och råder förvirring kring det juridiska förhållandet mellan de allmänna råden och författningskommentarerna, särskilt när det gäller användningen av alternativa metoder.

Möjligheternas byggregler och bristande krav på direkt dagsljus och utblick

Margareta Wilhelmsson från Sveriges Arkitekter

Att en bostad har fönster, dessutom med utblick, är inte bara en hälsoaspekt eller en teknisk lösning för ljus. Det handlar om kärnan i vad som är en bra bostad. Det menar arkitektkåren som är starkt kritisk till Boverkets föreslagna regeländringar och invänder mot att snabbare och billigare ska vara huvudfokus för ett regelsystem för byggnader som ska kunna användas under flera hundra år. Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter, berättar om riskerna med förslaget.

Svensk fasadarkitektur med glas

Olivier de Rooij från ACC Glas och Fasadkonsult

Glas är ett oumbärligt material för trivseln och välbefinnandet i våra byggnader, men hur anpassar vi ljusinsläppen till våra nordliga breddgrader? Med vilka funktioner utrustar vi glasfasader och hur bygger vi så miljövänligt som möjligt? Olivier de Rooij från ACC Glas och Fasadkonsult ger oss svaren genom exempel på fallstudier och lösningar som navigerat genom uppkomna utmaningar.

Glas och arkitektur 

Per Ahrbom från Ahrbom & Partner 

När Per Ahrbom började intressera sig glasarkitektur fick han bege sig till Paris för att finna exempel. Numera finns det gott om svenska förebilder, varav han har varit med och skapat flera utav dem. Hör honom dela med sig av några personliga reflektioner om glasets utveckling från enkla basala funktioner till en betydande del av byggnaders gestaltning och arkitektur.

Produktnyheter inom brandsegmentet

Daniel Ljung från Vetrotech och Björn Bergander från Vida International

I Sverige har vi höga krav på integrerade brandskyddslösningar i fasader som dessutom ska vara arkitektoniskt tilltalande. Hör Björn Bergander från Vida International och Daniel Ljung från Vetrotech berätta om ett nytt structural glazing-fasadsystem med brandklassade treglasisolerrutor testat och godkänt för EI30 och EW60 utifrån.