Image
Ett montage av tre bilder föreställande ett glasmästeri, arbete på ett glastak och en person som kör en bil med vy ut genom vindrutan

Vad vill Glasbranschföreningen?

Ett attraktivt och konkurrenskraftigt avtal för såväl företagare som medarbetare

GLASMÄSTERIAVTALET AVTALSRÖRELSEN 2023
Företagen i glasbranschen vill ha ett tidsenligt, attraktivt och konkurrenskraftigt Glasmästeriavtal med hög anslutningsgrad. Här kan du läsa mer om vad vi tycker är viktigt att åstadkomma i årets avtalsrörelse.

Rädda jobben och skapa nya – industrin sätter lönenivån

Sverige är enligt alla prognoser på väg in i den värsta ekonomiska krisen i modern tid. Krig i närområdet, skenande inflation, höga drivmedels- och energipriser och en annalkande lågkonjunktur gör framtiden osäker. Dessutom ökar antalet varsel och konkurser. Vi måste säkerställa att våra medlemsföretag inte drar på sig större kostnader än vad de klarar av. Ytterst är det jobben som står på spel. Därför är det viktigt att lönesättningen följer industrins kostnadstak, det så kallade ”märket”, så att vi kan garantera faktiska löneökningar och trygga anställningar.

Ett modernt Glasmästeriavtal för fortsatt utveckling

Utvecklingen går snabbt i glasbranschen och en modern bransch behöver ges moderna förutsättningar för att kunna fortsätta utvecklas. Därför måste vi ha kollektivavtal som är i takt med tiden och kan anpassas efter nya behov som uppstår. Avtalen behöver kunna erbjuda både företagare och medarbetare mer flexibilitet med bättre möjligheter till verksamhetsanpassning och individuella lösningar. Vi vill säkerställa att uppdragen går till företag med kollektivavtal med bra anställningsvillkor och schyssta löner och då måste företagen kunna anpassa verksamheterna efter kundernas krav. Avtalen ska dessutom vara lätta att följa, tyda och tillämpa så att onödiga tvister kan undvikas.

Bättre möjlighet att möta kundernas behov och krav

Företagen i glasbranschen behöver kunna förlägga arbetstiden inom större tidsramar för att kunna möta kundernas behov och krav. Det kan till exempel handla om att en kund kräver att vissa arbeten måste utföras nattetid eller helgdag på grund av säkerhetsskäl. Många glasarbeten på offentliga plaster får inte utföras då folk vistas där, som exempelvis i ett köpcentrum.

Merparten av företagen i glasbranschen utför servicearbeten gentemot både offentliga och privata beställare. Att kunna erbjuda god service, exempelvis genom att vara tillgänglig när kunden kan ta emot, är en förutsättning för att klara den hårda konkurrensen. Vi anser inte att det är rimligt att företag utan kollektivavtal ska kunna ge sina kunder bättre service än företag med kollektivavtal.

Om organiserade företag inte kan utföra jobbet på grund av begränsningar i kollektivavtalet kommer arbetet att utföras av företag utan kollektivavtal. Företagen i glasbranschen behöver ett modernt avtal som ger förutsättningar att konkurrera på schyssta villkor.

Ge medarbetarna större inflytande över sin vardag

Medarbetarna är företagens största tillgång samtidigt som glasteknikeryrket är ett bristyrke. Företagen konkurrerar inte enbart om kompetensen inom branschen, utan konkurrensen finns inom hela bygg- och installationssektorn. En modern och attraktiv arbetsgivare måste ha möjlighet att ge medarbetare möjligheter att anpassa arbetstider mm och därigenom få större inflytande över sin vardag.

Glasbranschen behöver en mer flexibel arbetstidsförläggning för att kunna behålla och rekrytera personal. Idag stänger vi ute potentiella medarbetare som inte har möjlighet att arbeta utifrån rådande arbetstidsregler.

Trygga anställningar året om

I glasbranschen är det ofta väldigt mycket att göra under vår- och sommarperioden. Idag kan Glasmästeriavtalet inte möta kundernas önskemål på flexibilitet under de intensiva arbetsperioderna. Vi vill ge företagen en möjlighet att införa en längre begränsningsperiod så att man kan tillmötesgå branschens ojämna arbetsfördelning över året. Detta ökar möjligheterna till fasta och trygga anställningar året om.

Det ska vara möjligt att göra lönekarriär också i hantverksyrket

Inget företag kan bli framgångsrikt utan engagerade medarbetare. Att kunna premiera hårt arbete och engagemang är centralt för att företagen ska kunna behålla och rekrytera drivna och ambitiösa medarbetare, som kan ta ledande positioner i verksamheten. Idag är det vanligt förekommande att företag förlorar nyckelpersoner då de inte kan ge dem den lön och uppskattning de förtjänar. Istället väljer dessa personer ofta att starta konkurrerande verksamhet.

Vi anser att det ska löna sig att utvecklas i jobbet, att ta på sig mer avancerade arbetsuppgifter och ansvar. Lönesättningen bör därför på ett tydligare sätt kopplas till företagets lönsamhet, verksamheten och individens egen prestation. Individuell lön är en lönemodell som bygger på att företaget aktivt arbetar med lönesättning utifrån välkända och tydligt angivna kriterier, så att medarbetarna ges möjlighet att kunna påverka sin lön. Något som sedan länge är en självklarhet för majoriteten av svenska arbetstagare.

Kollektivavtalet anger den lön som alla minst har rätt till, det vill säga grundlönen. Arbetsgivaren ska ges möjlighet att kunna ge högre löneökningar till medarbetare som besitter särskilda sakkunskaper, tar större ansvar och bidrar till företagets utveckling. Nuvarande skrivningar i Glasmästeriavtalet är svårtolkade och kan uppfattas som att ingen kan få högre nivå än den årliga framförhandlade avtalshöjningen. Vi vill utveckla kollektivavtalets skrivningar och ge den anställde bättre möjlighet att påverka sin lön.

Glasbranschföreningens yrkanden

Här kan du läsa mer om våra yrkanden gällande Glasmästeriavtalet.

Relaterade sidor: