Image
Montage av bilder från olika verksamhetsområden

Välkommen på kurs!

Utbilda för framtiden

Utan kompetensutveckling stagnerar företaget. Utbildning är en förutsättning för att klara den allt hårdare konkurrensen. Med utbildning kommer nya affärsidéer och möjligheten att erbjuda nya tjänster och produkter. Utbildning är den enskilt viktigaste förutsättning du som företagare och dina medarbetare behöver för att möjliggöra teknikutveckling och innovationer.

Vårt kursutbud

Glasbranschföreningen erbjuder både grund- och vidareutbildningar inom de områden medlemsföretagen är verksamma. Alla utbildningar uppdateras kontinuerligt så att innehållet är aktuellt och inspirerande för din yrkesroll. Observera att även grundutbildningarna oftast kräver yrkeserfarenhet. Vad som gäller för respektive utbildning står beskrivet för respektive kurs. De flesta utbildningarna är öppna för alla, men vissa erbjuds endast våra medlemsföretag. 

Vi erbjuder utbildning inom:

Breddat utbildningsutbud genom samarbete med Byggbranschens utbildningscenter (BUC)

Glasbranschföreningen har ett samarbete med BUC som möjliggör för dig som medlem att också gå alla utbildningar de erbjuder till medlemspris. Vid bokningstillfället kommer du att uppmanas att skapa ett konto hos BUC för att kunna anmäla dig. Medlemspriset får du automatiskt när du loggar in. Här kan du ta del av BUC:s utbildningsutbud.  

Kursanmälan

Vill du anmäla dig till en kurs gör du det i vårt kalendarium. Där hittar du alla aktuella kursdatum. Utbudet uppdateras löpande under året.  

Om du hittar en kurs i utbudet nedan som inte finns i kalendariet betyder det att det inte finns något aktuellt kursdatum för tillfället. Hör av dig till info@gbf.se för mer information om när kursen ges nästa gång. Vi tar också gärna emot intresseanmälningar om såväl befintliga som nya kurser. När tillräckligt många vill gå en kurs bokar vi in ett datum.

Av- och ombokningsregler

Av- och ombokningsregler

  • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast 15 dagar före kursstart.
  • Vid avbokning senare än 15 dagar men senast 7 dagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften.
  • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften.
  • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Men kom ihåg att meddela Glasbranschföreningen bytet!
  • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras en gång och då senast 15 dagar innan kursstart. Vidombokning betalas fakturan för originalkursen.
  • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning göras skriftligt. Läkarintyg skickas till Glasbranschföreningen inom 30 dagar
  • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. Vid inställd kurs meddelar vi er senast 14 dagar innan kursstart.
  • Vid inställd kurs står Glasbranschföreningen inte för kostnader för bokade resor och hotell.
  • För digitala kurser anger Glasbranschföreningen vilken teknisk utrusning som krävs. Kursdeltagaren ansvarar för att utrustningen är den rätta.

Om vår utbildningsverksamhet

Glasbranschen är en nischad bransch i ständig förändring som kräver specifik kunskap om såväl material som arbetssätt. Kunskap som få skolor tillhandahåller. Därför har Glasbranschföreningen byggt upp en egen utbildningsverksamhet som till stora delar utgår från Glasskolan i Katrineholm där vi har möjlighet att genomföra praktiska övningsmoment. Utbildningsverksamheten är icke vinstdrivande.

Vi har inget statligt utbildningsstöd eller andra finansiärer som bidrar ekonomiskt. Detta gör oss oberoende men samtidigt beroende av att ta betalt. Vi är fria att utforma kurserna helt efter marknadens behov men vi måste genom kursavgifter täcka uppkomna kostnader och kunna kvalitetssäkra de utbildningar vi tillhandahåller. Genom att delta i våra utbildningar är du med och stödjer arbetet att kompetenssäkra glasbranschen.

Företagsförlagda utbildningar

Glasbranschföreningen har möjlighet att ge vissa öppna kurser företagsinternt. Kursavgiften per deltagare som företaget betalar blir då minst den samma som för motsvarande öppna kurs, förutsatt att det är nog många deltagare för att täcka de faktiska kostnaderna. Glasbranschföreningen avgör hur många deltagare det kan vara beroende på utbildningstyp. Vid företagsförlagd utbildning under pandemin ansvarar beställaren av utbildningen för att den kan bedrivas på ett smittsäkert sätt. 

Kontakta Joakim Länder om du vill veta mer om möjligheten till företagsförlagd utbildning - joakim.lander@gbf.se, 08-453 90 69.  

Praktiska kurser ges som huvudregel bara på Glasskolan i Katrineholm.

Relaterade sidor