Ansök om associerat medlemskap

Inträdesansökan om associerat medlemskap i Glasbranschföreningen kan sökas av företag som producerar eller marknadsför varor eller produkter till föreningens medlemmar.
Läs mer om vad som ingår i medlemskapet

Ansökningsformulär för associerat medlemskap

Uppgifter om företaget
En kopia av dina uppgifter skickas till denna e-postadress.

Som ett led i medlemskapet i Glasbranschföreningen och Svenskt Näringsliv görs årligen en insamling av medlemsuppgifter. I samband med insamling av dessa uppgifter lämnar medlemsföretagen även in personuppgifter i form av främst kontaktuppgifter till kontaktpersoner. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationerna ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot medlemmarna och följer också av Svenskt Näringslivs stadgar § 22 och Glasbranschföreningens stadgar.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.