Samverkan

Glasbranschföreningen samverkar på olika sätt med andra aktörer inom byggbranschen. Detta för att skapa en samlad röst i viktiga branschomspännande frågor.

Svensk Byggnäring - samverkan för ett hållbart byggande

Svensk Byggnäring är ett nätverk som består av 11 bransch- och arbetsgivarorganisationer. Organisationerna representerar olika delar av byggsektorn; arkitekter, entreprenörer, installatörer materialleverantörer och tekniska konsulter.

Syftet med nätverket är att förbättra byggnäringens möjligheter att vinna gehör för och nå framgång i gemensamma intressefrågor. Exempel på frågor som Svensk Byggnäring arbetar med är forsknings- och utvecklingsfrågor, tillväxt och kampen mot svartjobb.

Varje år arrangerar Svensk Byggnäring ett mingel under Almedalsveckan. Under minglet träffas byggbranschens olika representanter för att diskutera med inbjudna politiker och gäster.

I Svensk Byggnäring ingår följande organisationer:

 • Byggmaterialindustrierna 
 • Byggföretagen
 • Innovationsföretagen
 • Installatörsföretagen 
 • Maskinentreprenörerna 
 • Måleriföretagen i Sverige
 • Plåt & ventföretagen
 • Sveriges Bergmaterialindustri
 • Svensk Betong
 • Svensk Ventilation
 • Trä- och möbelföretagen

Nordisk samverkan

Glasbranschföreningen samverkar med systerorganisationerna i de nordiska grannländerna. Främst gäller samarbetet energifrågor och glasets tekniska utveckling samt hur vi tillsammans kan upplysa myndigheter och vår omvärld om glasets möjligheter.

I nätverket ingår följande organisationer:

 • Glarmesterlauget, Danmark
 • Glasindustrien, Danmark 
 • Glassbransjeforbundet, Norge
 • Glass - og Fasadeforeningen, Norge
 • Suomen Tasolasiyhdistys, Finland
 • Glasbranschföreningen, Sverige
 • Svensk Planglasförening, Sverige

Läs mer...