Image
Deltagarna på 'The Nordic Glass Seminars' 2019 i Köpenhamn.
Deltagarna på 'The Nordic Glass Seminars' 2019 i Köpenhamn.

Nordisk samverkan - The Association of Glass Nordic

Glasbranschföreningen träffar årligen representanter från glasbranschorganisationerna i Danmark (Glarmesterlauget), Norge (Glassbransjeforbundet) och Finland för att diskuskutera önskvärda samarbeten länderna emellan. Samverkan sker genom den gemensamma föreningen The Association of Glass Nordic. Främst gäller det energifrågor och glasets tekniska utveckling samt hur vi tillsammans kan upplysa myndigheter och vår omvärld om glasets möjligheter. 

Förutsättningarna för medlemsföretagen i Skandinavien är likartade, vilket gör att samarbete kring en rad angelägna frågor är naturligt och framgångsrikt. 

Relaterade sidor

Vill du veta mer?