Image
Deltagarna på 'The Nordic Glass Seminars' 2019 i Köpenhamn.

Nordisk samverkan

Glasbranschföreningen träffar årligen representanter från glasbranschorganisationerna i Danmark (Glarmesterlauget), Norge (Glassbransjeforbundet) och Finland för att diskuskutera önskvärda samarbeten länderna emellan. Främst gäller det energifrågor och glasets tekniska utveckling samt hur vi tillsammans kan upplysa myndigheter och vår omvärld om glasets möjligheter. 

Förutsättningarna för medlemsföretagen i Skandinavien är likartade, vilket gör att samarbete kring en rad angelägna frågor är naturligt och framgångsrikt. 

Relaterade sidor

Vill du veta mer?

Erik Haara

VD
Telefon:
08-453 90 74
E-post:
erik.haara@gbf.se