Image
Tre personer monterar ett fasadparti

Glas- och metallentreprenad

Idag kan man bygga hela hus med glas. Modern teknologi med avancerad bearbetning av såväl glas som metallprofiler tillåter konstruktioner där glas är det dominerande materialet. Arkitekters och villaägares strävan om en ökad transparens, utsikt och inblick kan tillgodoses tack vare att glas- och metallkonstruktionerna uppfyller behov om både komfort och arkitektur samt energi och säkerhet.

Glasbranschföreningens medlemsföretag har den högsta kompetensen att utföra arbeten med glas och metall för fasader, entréer, tak, uterum, balkonger m.m. Tack vare utbildning och fortbildning i föreningens regi och i samarbete med tillverkare och leverantörer har medlemsföretagen alltid den mest aktuella kunskapen om regler, entreprenader, material, bearbetning och montage.

Läs mer om: