Styrelse

Högsta beslutanderätt för Glasbranschföreningen har medlemmarna vilka representeras av föreningsstyrelsen som väljs på föreningsmötet i samband med Kongressen vartannat år. Styrelsen utgörs av representanter från medlemsföretagen. Sammansättningen av styrelsen sker utifrån kompetens, verksamhetsområde och geografisk hemvist.

Ordinarie ledamöter

Jonas Nilsson, ordförande 
Nordmarkens Fasader AB, Töcksfors 
0573-21830, jonas@nmfab.se

Mats Runsten, vice ordförande 
Ryds Glas AB, Stockholm 
mats.runsten@rydsglas.se

Maja Hallén 
RAMA AB, Karlskrona 
073-348 42 42, maja@rama.se

Micael Westerberg 
Tannefors Glas AB, Linköping 
013-14 69 50, micael.westerberg@tanneforsglas.se

Thomas Harbom 
Alufront AB, Sävedalen 
031-262210, thomas@alufront.se

Jan Lindholm 
Fasadglas Bäcklin AB, Stockholm 
08-704 74 16, jan.lindholm@fasadglas.se

Suppleanter

Jakob Sveger 
GlasLindberg Fasad AB, Skanör 
040-680 64 30, jakob.sveger@glaslindberg.se

Cecilia Angergård  
Karlsson & Dahl Glasmästeri AB, Varberg 
0340-66 66 50, cilla@karlsson-dahl.se

Annette Persson 
Glaskedjan i Sverige AB, Bjärred 
010-494 09 90, annette.persson@glaskedjan.se