Glas för hållbar framtid

Ett litet barn som håller i sin mjukiskanin kikar ut genom en glasdörr på den snöbelagda tomten utanför

Varje dag bidrar glasbranschen till ett ljusare samhälle genom att med glaslösningar främja hälsa och välbefinnande. Med glas kan man rama in och bevara, tillgängliggöra och skydda. Glas är ett transparent, rent och beständigt material som kan återvinnas och återanvändas. Moderna glaslösningar lever upp till höga krav på energiprestanda och målet för branschen är nettonoll utsläpp av växthusgaser 2045. 

Resan är påbörjad och målet är fullt rimligt. Med fokus på att minska glasspill och transporter och på att återvinna och återbruka, kan branschen fortsätta utvecklingen av transparenta och hälsosamma miljöer för framtida generationer.  

Glas för hållbar framtid stöder FN:s 7:e, 8:e, 11:e och 12:e globala mål:

Image
Loggor för FN:s 7,8,11 och 12 mål

Delmål 7.3 - Fördubbla ökningen av energieffektivitet
Delmål 8.4 - Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion
Delmål 11.4 - Skydda världens kultur- och naturarv
Delmål 11.6 - Minska städers miljöpåverkan 
Delmål 12.2 - Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
Delmål 12.5 - Minska mängden avfall markant


Här ger vi exempel på hur glas bidrar till en mer hållbar framtid:

Glas som sparar energi

Tack vare avancerad förädlingsteknik har glaset utvecklats till en viktig byggkomponent för att skapa bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan.

Energiglas är framställt för att spara energi. Det är vanligt glas som är belagt med ett ytskikt som släpper igenom (kortvågigt) solljus, men när (långvågig) rumsvärme försöker stråla ut genom glaset reflekteras dessa strålar tillbaka så att energin behålls i huset.

Isolerrutor består av två eller flera glas, oftast med energibeläggningar på glasytan och gas mellan glasen, för bra isolering.

Vill du veta mer?

Studier och rapporter

Boverket – Miljöer som samspelar med natur och klimat

Glass for Europe - Högeffektiva fönsterglas har en viktig roll för ett klimatneutralt EU

Läs mer på gbf.se

Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

Ge glaset nytt liv genom återbruk och återvinning

Ett annat bra sätt att minska sin klimatpåverkan är att fråga efter återvunnet material i slutprodukten. Glasbranschföreningen tillhandahåller i samverkan med Scandinavian Glass Recycling, SGR, återvinning av både bil- och planglas. Återvinning av planglas är på frammarsch, men det kräver bra sorteringssystem, vilket undersöks i olika forskningsprojekt. Det material som ofta används i moderna fönsterramar är aluminium. Vid återvunnet aluminium krävs det bara fem procent av energin för att smälta ner använt material, jämfört med att ta fram nyproducerad råvara. 

Ännu bättre än återvinning ur hållbarhetssynpunkt är att återbruka olika glaslösningar. Att återbruka är dessutom ofta ekonomiskt fördelaktigt. 

Vill du veta mer?

Läs mer på gbf.se:

Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

Bygg klimatsmart utan glasspill

För att få nyproducerade byggnader mer hållbara och klimatsmarta bör man tänka på att minimera spill av glas. Det går att ha både olika storlekar på fönsterglasen och unika glaslösningar samtidigt som man minimerar glasspillet. Det handlar om att ta hänsyn till hur man kan optimera måtten så att man får ut maximalt av glas från varje planglas. 

Artiklar och reportage i tidningen GLAS:

Glas som skyddar och bevarar

Glas är ett naturligt och beständigt material som inte åldras eller släpper ifrån sig några skadliga ämnen. Glas är därför vanligt förekommande i förpackningar och för att bevara konst och andra föremål.

Professionellt utförda konstinramningar ger konsten ett extra lyft. De säkrar också att målningen, litografin, fotot eller föremålet inte förstörs. En konstinramare skapar kreativa och måttbeställda inramningar som framhäver tavlan och motivet på bästa sätt. Med korrekta inramningar bevaras konsten för framtida generationer. 

Vill du veta mer?

Läs mer på gbf.se: