Så skyddar du din privata ekonomi

Vid tillfällen där en styrelse anklagas för ett dåligt arbete är det bra om du som företräder ett företag har sett till att företaget innehar en VD- och Styrelseansvarsförsäkring. Med försäkringen får du stöttningen som behövs; från utredning av skadestånd till eventuell rättegång. Allt för att skydda din privata ekonomi då varje styrelsemedlem och vd har ett personligt ansvar för att företaget drivs på ett korrekt sätt.  

Företagsledningen är de som bär ansvar för att företaget drivs på ett korrekt sätt. Som vd eller styrelsemedlem har man därför ett personligt ansvar vid eventuella fel eller försummelser, oaktat om man varit med och fattat beslut i en fråga eller inte. Det är viktigt att känna till, om eller när, det uppstår ett tillfälle där en styrelse anklagas för att ha gjort ett dåligt arbete. Så som bristande finansiell rapportering eller i förvaltningen. Vid dessa tillfällen kan en vd och styrelse få hårda krav på sig, men med en VD- och Styrelseansvarsförsäkring får du dock hjälp. Från utredning om du är skadeståndsskyldig till förhandling med den som söker skadestånd och eventuell rättegång.

Genom att se till att företaget du representerar innehar en VD- och styrelseansvarsförsäkring skyddar du alltså din privata ekonomi. Om du arbetar i flera olika externa styrelser, bör du kräva denna försäkring även av de bolagen. Bra att känna till är också att det kan framkomma skadeståndsanspråk även efter att man avgått ur en styrelse, eller under och/eller efter ett eventuellt konkursförfarande.

På Säkras försäkringssida för dig som medlem i Glasbranschföreningen kan du läsa mer om VD- och Styrelseansvarsförsäkring.

Detta är en artikel i samarbete med Säkra, Glasbranschföreningens försäkringsrådgivare. Om du har frågor eller funderingar så kontakta Säkra för mer information:
Tel: 0770 – 33 99 86
Mejl: grupp@sakra.se