Image
Husfasad med många fönster
Foto: Johan Aredal

En hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045

FÄRDPLAN 2045. Varje dag bidrar glasbranschen till ett lite ljusare samhälle genom att bygga för hälsa och välbefinnande, i enlighet med FN:s tredje globala mål. I juli 2020 växlade Glasbranschföreningen tillsammans med leverantörerna inom Svensk Planglasförening samt teknik- och utbildningscentret Glascentrum upp det miljömässiga hållbarhetsarbetet ytterligare. Detta genom att ställa sig bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Målet är att år 2030 ha halverat utsläppen och senast 2045 vara helt klimatneutral. Läs pressmeddelandet.

fossilfrittsverige.se kan du ladda hem Bygg- och anläggningssektorns färdplan i sin helhet.

Mål i färdplansarbetet

Framsidan av Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft

2020–2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål.

2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.

2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015).

2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)

2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser

2020-2022: Vi kartlägger utsläppen och sätter upp mätbara mål

I enlighet med färdplanen har vi kartlagt våra största utsläppskällor och klimatavtrycket från glas och aluminium. I detta arbete har Glasbranschföreningen tagit hjälp av konsultbyrån 2050. Under våren 2021 formulerar vi mätbara mål och en handlingsplan. Så snart vi har en plan för branschen att sluta upp bakom kommer vi att bjuda in alla medlemsföretag till en digital genomgång av färdplanen. Medlemsföretag kan ta del av mer information om detta på medlemssidorna.

Vill du vara med och bidra?

Om du är intresserad av att delta i färdplansarbetet eller önskar mer information är du välkommen att kontakta Melinda Lemke, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Glasbranschföreningen, melinda.lemke@gbf.se, 08-453 90 75.

Vägledning för kartläggning och beräkning av klimatutsläpp

Ett av målen när man skriver under färdplanen är att man ska kartlägga sina utsläpp och ta fram en miljöpolicy. Inom ramen för bygg- och anläggningssektorns färdplan finns nu en vägledning för kartläggning med tillhörande beräkningsverktyg som stöd och hjälp för företagen i det arbetet.

Att kartlägga och få kännedom om sina utsläpp är en mycket viktig del för att man ska kunna sätta mål i sin verksamhet och därmed bidra till omställningen. Under projektets gång har en referensgrupp med representanter från hela värdekedjan deltagit med synpunkter och förslag. Företaget Sharing Capabilities, expertis inom managementrådgivning för samhällsbyggarfrågor, har ansvarat för framtagandet av vägledningen.

Du hittar vägledningen och beräkningsverktyget på Byggföretagens webbplats.

Skriv under färdplanen för en fossilfri framtid!

Glasbranschföreningen vill uppmuntra alla medlemsföretag som är verksamma inom glasmästeri och glas- och metallentreprenad att ställa sig bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Här kommer en sammanfattning av de mål du ställer bakom när du signerar färdplanen:

År 2020 - 2022 ska aktörerna ha kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål. År 2025 ska utsläppen av växthusgaser visa en tydligt minskad trend, år 2030 ska de ha halverats, år 2040 minskat med 70 procent och år 2045 ska vi uppvisa nettonollutsläpp.

Om du vill skriva på färdplanen är du välkommen att kontakta Melinda Lemke, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Glasbranschföreningen, men det går också bra att vända sig direkt till Birgitta Govén på Byggföretagen som är den som ansvarar för implementeringen av bygg- och anläggningssektorns färdplan mot 2045.

Melinda Lemke, melinda.lemke@gbf.se, 08-453 90 75
Birgitta Govén, birgitta.goven@byggforetagen.se, 08-698 58 53

Film: Bygg- och anläggningssektorns färdplan

Se gärna filmklippet från temadagen Fasaddagen 4 februari 2021, där Birgitta Govén, ansvarig för implementeringen av bygg- och anläggningssektorns färdplan, berättar om projektet och om vad det innebär att skriva på färdplanen. 

Fossilfritt Sverige

Vill du veta mer?

Melinda Lemke

Projektledare Fasad/Hållbarhetsfrågor, chefredaktör tidningen GLAS
Telefon:
08-453 90 75
E-post:
melinda.lemke@gbf.se