Associerat medlemskap i Glasbranschföreningen

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation med cirka 450 medlemsföretag verksamma inom områdena glasmästeri, bilglasmästeri, glas- och metallentreprenad och konstinramning. Ungefär 80 procent av alla företag i glasbranschen är medlemmar hos oss idag. 

De företag som tillhör kategorin glasbranschens leverantörer, det vill säga företag som producerar eller marknadsför varor eller produkter till våra medlemmar, erbjuder vi att vara associerade medlemmar. Idag har föreningen ca 70 associerade medlemsföretag.

Håll dig uppdaterad på vad som sker i branschen

De som är associerade medlemmar i föreningen tycker att det är en stor fördel att de genom oss håller sig uppdaterade på det som sker i branschen och har möjlighet att träffa sina befintliga och presumtiva kunder på våra medlemsarrangemang. Som associerad medlem får du i stort sett tillgång till samma information som föreningens ordinarie medlemmar, bortsett från sådant som rör arbetsgivarrollen. Du får branschtidningen GLAS som utkommer med fyra nummer per år samt nyhetsbrevet Medlemsnytt som skickas en gång i månaden. Du får också tillgång till medlemssidorna på gbf.se. Vill du veta mer om tidningen GLAS eller om annonsering, kontakta Melinda Lemke, chefredaktör och ansvarig utgivare, melinda.lemke@gbf.se

Träffa dina kunder på våra medlemsarrangemang

Som associerad medlem blir du inbjuden att delta på flera av våra medlemsarrangemang, som exempelvis Glasdagen och Kongressen samt temadagar som Fasaddagen, och glasmästeri-, bilglas- och konstinramningsträffar. När det gäller vissa av våra träffar finns det möjlighet för de associerade medlemsföretagen att genom sponsring få att vara med och bjuda in till arrangemanget samt att få synas på plats. Här kan du läsa mer om våra medlemsarrangemang.

Ställ ut på Glasskolan 

På branschens Glasskola i Katrineholm, dit merparten av vår utbildningsverksamhet koncentreras har vi en leverantörsutställning där alla associerade medlemsföretag erbjuds att exponera sina produkter kostnadsfritt. För mer information om Glasskolan och leverantörsutställningen, kontakta Joakim Länder, ansvarig för Glasskolan, joakim.lander@gbf.se

Tillsammans marknadsför vi branschen

En av Glasbranschföreningens viktigaste uppgifter är att marknadsföra branschen och som associerad medlem har man möjlighet att på ett nära sätt delta i detta arbete. Det sker dels direkt till eller genom medlemsföretagen och dels genom aktiviteter riktade till olika aktörer i byggbranschen och till konsumenter.

Vad kostar det?

Företag med ett associerat medlemskap betalar enligt följande (pris exklusive moms):

  • Företag med en årsomsättning under 5 miljoner kr har en avgift på 5 000 kr per år. 
  • Företag med en årsomsättning mellan 5-20 miljoner kr har en avgift på 10 500 kr per år.
  • Företag med en årsomsättning över 20 miljoner kr har en avgift på 21 000 kr per år.

Avgiften betalas kvartalsvis.

Relaterade sidor