Image
Montage av bilder på glasmästeritekniker

Information om gymnasie- och vuxenutbildning

Materialet på denna sida vänder sig till gymnasieskolor och yrkesvux som erbjuder eller vill erbjuda utbildning inom glasteknik. 

På denna sida finns följande material (snabblänkar)

Registrering av nya elever/lärlingar

Alla som påbörjar en utbildning inom glasteknik ska registreras hos Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd. Det gäller både gymnasieelever, den som går en vuxenutbildning och traditionella lärlingar. Efter registrering får de en egen verktygslåda som branschen bekostar.

Blankett för registrering

Krav och riktlinjer för utbildningsgivare

Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd har tagit fram nya krav och riktlinjer för utbildningsgivare som erbjuder, eller vill kunna erbjuda, utbildning med inriktning till glastekniker. Syftet med riktlinjerna är att underlätta så mycket som möjligt för skolor att kunna genomföra högkvalitativ utbildning inom yrket. 

Krav och riktlinjer för utbildningsgivare - Glastekniker

(Gäller fån och med 1 januari 2024)

Utbildningsvägar

Gymnasieskolan

För att bli glasteritekniker läser man Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Där väljer eleven inriktningen Husbyggnad och programfördjupningen Specialyrke - Glastekniker.

Kursinnehåll – specialyrke glastekniker

Glasbranschen har tillsammans med Skolverket konkretiserat vad specialyrkeskurserna innehåller när eleven väljer inriktningen glastekniker. Öppna kursbeskrivningarna.

Yrkesvux

Ett nationellt yrkespaket för utbildning till glastekniker är framtaget av Skolverket utifrån branschens behov. Öppna kurspaketet.

Förslaget är innehåll för en sammanhållen yrkesutbildning utifrån arbetsmarknadens behov på nationell nivå. Det går även bra att utforma sammanhållna yrkesutbildningar utifrån lokala och regionala behov. Utbildningen kan också kompletteras med enstaka kurser som komplement.

Undervisnings- och infomaterial till glasteknikerutbildningen

Läromedel

Glasbranschföreningen har tagit fram läromedel som är anpassade till lärlingsutbildningen och utbildning på gymnasiet och Komvux. Följande läromedel kan beställas från vår webbshop:

 • Bly- och konstglas, arbetshäfte
 • Fordonsglasning, arbetshäfte
 • Glasning metallkonstruktioner, arbetshäfte
 • Inramningar
 • Isolerrutor, arbetshäfte
 • Planglas A, arbetshäfte
 • Planglas B, arbetshäfte
 • Platser, arbetshäfte

Film om att arbeta som glastekniker

En film om att arbeta som glas- och metallmontör

En film om att arbeta som bilglastekniker

Glasövningar

Att genomföra med eleverna på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram

Övning 1
Skära glas med linjal

Övning 2
Skära glas på fri hand

Övning 3
Slipa glaskanter 

Övning 4
Måttagning av glas

Övning 5
Glasa ett fönster - del 1

Övning 6
Glasa ett fönster - del 2

Inspirationsskrifter och broschyrer

Glasbranschföreningen har producerat ett antal broschyrer och inspirationsskrifter om glasbranschen. Du hittar dem här nedan. Alla finns att läsa i pdf-format. 

Image
Framsidan till broschyren Glasbranschen en framtidsbransch

Broschyr: Glasbranschen - en framtidsbransch

Denna information vänder sig till lärare på bygg- och anläggningsprogrammet.

Broschyren ger kunskaper om glas och glasbranschen samt stöd och hjälp för läraren att presentera glasteknikerns yrke (exempelvis på rundgången inför val av inriktning till andra året).

Image
Framsidan till broschyren Möjligheternas material

Inspirationsskrift: Glas - möjligheternas material

Detta är en inspirationsskrift om glas som byggmaterial. Glas är materialet som släpper igenom ljus och tillåter utblick, samtidigt som det skyddar mot väder och vind. Numera kallas det också allt oftare möjligheternas material. Detta tack vare en snabb teknisk utveckling som lett till att vi har glas som tillgodoser såväl arkitektur och funktion som miljö och komfort. 

Image
Framsidan till broschyren Bli glastekniker

Informationsmaterial: Bli glastekniker och arbeta i en framtidsbransch 

Denna skrift handlar om hur man utbildar sig till glastekniker, glas- och metallmontör eller bilglasmontör och riktar sig till gymnasieskolor med Bygg- och anläggningsprogrammet. Skriften kan exempelvis delas ut på öppethus-dagar. 

Powerpoint-presentation
om glasyrket och glasbranschen

Glasbranschföreningen har tagit fram en powerpoint-presentation som kan användas i undervisning i samband med att eleverna får en introduktion till glasteknikeryrket. Materialet kan användas av läraren själv eller av en representant från ett glasmästeri.

Image
Omslaget till tidningen GLAS nummer 1, 2018

Tidningen Glas 

Glasbranschföreningen ger ut tidningen Glas, det enda magasin som kontinuerligt bevakar glasbyggnadsbranschen. Skolor erbjuds en gratisprenumeration.  

Tidningen kommer ut fyra gånger per år och i nummer 1 - 2018 finns flera artiklar om hur det är att arbeta med glas samt hur och vad man kan utbilda sig till glastekniker. Säkert till nytta för dig/er som lärare.

Om du/ni vill få en gratisprenumeration, mejla namn och postadress till: info@gbf.se

Glas finns också som e-magasin!

Glas finns att läsa på webben och som e-magasin. I arkivet finns tio års upplagor av tidningen. 

Utbildningsdag för lärare om glas och glasteknikeryrket

En utbildare instruerar två bygglärare i en glasövning på Glasskolan i Katrineholm

För att ytterligare öka kunskapen om glas hos lärare på bygg- och anläggningsprogrammet bjuder Glasbranschföreningen in till en utbildningsdag om glas och glasteknikeryrket på branschens skola, Glasskolan, i Katrineholm. Nästa utbildningsdag genomförs under novemberlovet.

Program

 • Presentation av glasbranschen
 • Materialet glas
 • Grundläggande praktiska glasövningar
 • Genomgång av framtaget undervisningsmaterial samt diskussion om glasutbildningen och skolornas behov

Läs mer / anmäl dig

Bilagor / Ladda hem material