Speglar

Speglar finns överallt och ger oss fantastiska möjligheter till dekoreringar av alla de slag och att tillgodose våra behov av reflektioner, ljusförflyttning, rumsförstoring och emellanåt lite fåfänga.

Vägg med runda speglar

Spegelglas består av vanligt floatglas som har en flerskiktsbeläggning på baksidan med silver i botten för att skapa ett högreflekterande skikt, och däröver ett eller flera täckskikt för att skydda den fuktkänsliga silverbeläggningen. Tillverkningen sker i en ny miljövänlig process utan koppar och bly.

Genom att laminera ihop två spegelglas med de belagda sidorna mot varandra eller genom att lägga en folie på baksidan får man en säkerhetsspegel som är utmärkt till exempel för dörrar och våtutrymmen. Speglar finns vanligtvis i 4 och 6 mm tjocklek och speglarnas kanter kan både blankslipas och facettslipas.

Man kan även se spegelglas i så kallade konfrontationsutrymmen. Här vill man endast att personerna på ena sidan ska se genom glaset, men det viktigaste av allt när man har ett sådant glas, är att ha mörkare i betraktarnas rum, annars ser man lika bra från bägge håll.

Detta glas kallas även One way mirror.