Image
Blond kvinna i glasögon utomhus framför byggnader under uppbyggnad
Alma Hedskog, Glas- och metallingenjör, Foto: Sören Håkanlind.

Vad gör en glas- och metallingenjör?

En glas- och metallingenjör är en projektledare som driver byggprojekt med glaspartier (såsom fönster, dörrar och fasader) och ansvarar för de ekonomiska och tekniska målen. Projektledaren planerar arbete, materiel, personalresurser samt underentreprenörer. Hen håller i kontakter med beställare och är företagets representant vid till exempel byggmöten och besiktningar.

Att utbilda sig till glas- och metallingenjör

Hösten 2018 startade yrkeshögskoleutbildningen Glas- och metallingenjör som var särskilt anpassad till att bygga med glas. Den kombinerade teori med praktik och genomfördes i nära samarbete med glasbranschen och arbetsgivare för aktuellt innehåll i utbildningsplanen. Utbildningen är dock pausad sedan 2023 och under revidering av glasbranschen i samarbete med utbildningsgivaren KYH. Enligt plan ska en ny uppstart för utbildningen ske höstterminen 2024. Då under benämningen Byggnadsingenjör – glas och fasad.

Grupp av människor utomhus framför gul byggnas
Lärare och studenter från från YH-utbildningen glas- och metallingenjör 2019. Foto: Sören Håkanlind.

Några röster om utbildningen och yrket

Ali Shire

"Glas är ett fantastiskt material, så jag ville verkligen vara kvar i branschen"

Ali Shire gick den andra utbildningsomgången till glas- och metallingenjör som startade hösten 2019. Han arbetade som glasmästare i sju år innan han påbörjade glas- och metallingenjörsutbildningen. Läs intervjun med Ali.

Alma Hedskog

"Ett bra alternativ till universitetsstudier och positivt att det ingår mycket praktik"

Alma Wedin Hedskog gick den andra utbildningsomgången till glas- och metallingenjör som startade hösten 2019 där hon gjorde sin praktik på Fasadsystem i Stenkullen. Hon kom till utbildningen direkt från gymnasiet, där hon gick teknisk linje med inriktning design och produktutveckling. Läs intervjun med Alma

Daniel Lidén

"Det är alltid spännande att gå till jobbet och se vilka utmaningar som väntar"

Daniel Lidén var en av studenterna som gick den första utbildningsomgången till glas- och metallingenjör med start hösten 2018. Läs intervjun med Daniel.