Curtain Wall

Glasfasader är ofta av typen curtain wall. Detta är ett amerikanskt begrepp som myntades på 1950-talet. Med detta avses en icke-bärande yttervägg, vanligtvis hängande utanför den bärande stommen, till vilken den är infäst. Som regel består den av ett ramverk med fyllda bröstnings- och fönsterpartier. En curtain wall kan vara platsbyggd eller bestå av prefabricerade element. I bröstningarna kan den yttre skivan vara av glas, stål, aluminium, sten eller i något annat material.

Illustration över en curtain wall-fasad
Curtin Wall-fasad

En traditionell Curtain Wall-fasad (CW) byggs upp av vertikal- och horisontalprofiler. Fasaden ställs utanför bjälklagskanter och pelarlinjer. Bjälklag och vindpelare utnyttjas för vindlastupptagning av fasaden. Alla infästningar är rörliga. Fasadpartiets totala egenvikt belastar sockel eller fördelas på bjälklag.

Vid monteringen fästs horisontalprofilerna mellan vertikalprofilerna. När alla profiler är på plats monteras isolerglas och eventuella bröstningselement. 

Vid elementfasad monteras hela fasadelement, bestående av vertikalprofiler, horisontalprofiler och bröstningselement, i form av prefabricerade utfackningsväggar på den bärande konstruktionen. Tillverkningen flyttas från byggplatsen till elementtillverkarens fabrik där bearbetning och sammansättning kan ske under säkra och kontrollerade förhållanden. Glasfasadens egenvikt belastar varje bjälklag. Det finns inget behov av ställningar och med skarvplacering i bröstningshöjd fås ett skyddsräcke på köpet.

Relaterade sidor