Image
En vy över en glasad entré från insidan av en stor byggnad

Utbildning inom dörrpartier

Dagens dörrar är så mycket mer än bara en öppning som möjliggör passage. En modern dörr rymmer långt många fler funktioner och har dessutom blivit till ett visitkort som säger något om vem och vad som befinner sig där bakom. Eftersom variationsrikedomen är så stor att det är bara fantasin som sätter gränser innebär det också att det krävs mycket kunskap.

Glasbranschföreningen erbjuder därför såväl teoretisk utbildning till säljare, inköpare och projektörer som praktisk utbildning för den som monterar. 

Har ditt företag en hög ambitionsnivå rekommenderar vi att ni skickar personal till alla kurserna och därefter ansöker om att bli diplomerade dörrmästare. Diplomeringen är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att ni har kunskap i allt från lag- och regelkrav, val av lås och beslag till komplett montage och funktion. En trygghet för slutkunden helt enkelt. Läs mer om diplomeringen.

Grundutbildning

Vill du veta mer?