Image
En vy över en glasad entré från insidan av en stor byggnad

Utbildning inom metallpartier

Metallpartier är komplexa och montaget kräver goda kunskaper för att slutresultatet ska leva upp till ställda krav. Till det kommer en rasande produktutveckling som gör det nödvändigt att hålla sig à jour med nyheter för att kunna guida kunden till rätt lösning utifrån specifika behov. Glasbranschföreningen erbjuder därför kurser för såväl montörer som projektörer i syfte att förmedla de kunskaper som behövs för en säker, användarvänlig och hållbar installation.   

Grundutbildning

Diplomerad Dörrmästare

Diplomeriad Dörrmästare är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att företaget har kunskap i allt från lag- och regelkrav, val av lås och beslag till komplett montage och funktion. En trygghet för slutkunden helt enkelt. För att bli Diplomerad Dörrmästare krävs det att företaget har personal som har genomgått Glasbranschföreningens dörrmästarutbildningar med godkänt resultat. Läs mer om diplomeringen.

Vill du veta mer?