Image
Lärlingsnämndens logotype

Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd

Till grund för lärlingsutbildningen ligger vårt partsgemensamma yrkesutbildningsavtal med råd och anvisningar. Yrkesutbildningsavtalet ingår i Glasmästeriavtalet och där regleras all formalia. Glasmästeribranschens Lärlingsnämnd som består av representanter från Byggnads och Glasbranschföreningen har bland annat till uppgift att främja utvecklingen av yrkesutbildningen.

Det sker genom många olika insatser. Vi rekommenderar att du som anställer en lärling läser yrkesutbildningsavtalet noga. Du som tar emot en elev från gymnasieskolan eller annan utbildningsanordnare ska följa skolans formalia och avtalet er emellan. Yrkesutbildningen i gymnasieskolan pågår i nära samarbete med vår bransch och utbildning som ges av andra anordnare bevakas också av Lärlingsnämnden.

Lärlingsnämnden kontaktperson

Joakim Länder, Glasbranschföreningen, suppl.