Info till högskola och universitet

Glas har egenskaper som är värdefulla på flera sätt i en byggnad. Det släpper in dagsljus, ger utblick, skyddar mot bland annat väder och buller samt har arkitektoniskt och estetiskt viktiga funktioner. Glas kan även fungera som bärande konstruktion och det används också mycket invändigt vid rumsgestaltning och som utsmyckning.

Den snabba tekniska utvecklingen av glaset, bland annat med hjälp av tunna beläggningar, har gjort det till ett material med stora och spännande nya möjligheter. Glaset har därmed blivit ett av de intressantaste konstruktionsmaterialen i en byggnad och det har fått en allt större betydelse och omfattning för byggnadens hela funktion. Därför måste stor omsorg läggas på att se glaset som en del av byggnadens helhet och det är viktigt att förstå hur dess egenskaper påverkar byggnaden.

För att förstå glasets egenskaper och möjligheter är det viktigt att studenter som går en utbildning inom arkitektur eller byggteknik får baskunskaper om glaset som material och om hur man bygger med det.

Föreläsning om glas för studenter

Glasbranschen erbjuder alla högskolor och universitet med bygg- eller arkitektutbildning ett antal lektionstimmar om byggmaterialet glas.

Föreläsningen ger studenterna kunskap om bland annat:

  • glas och arkitektur - med exempel på spännande projekt med mycket glas
  • hur man bygger med glas, både interiört och exteriört
  • vad glas är och hur man förädlar det. Beskrivning av det förädlade glasets egenskaper.
  • glas och hållbart byggande. Möjligheten att bygga med stora glasytor utan att få problem med värmeförluster, kallras eller överskottsvärme. Energieffektiva produkter.
  • framtidens glas – större, lättare och starkare

Föreläsningarna genomförs av Anna-Lena Fransson, Glascentrum i Växjö AB. Anna-Lena har lång erfarenhet i glasbranschen och stor glaskunskap. Glascentrum är ett gemensamt kompetenscentrum för branschens organisationer Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening. Föreläsningens längd och innehåll kan anpassas efter skolans önskemål.

Kostnadsfri kurslitteratur

Alla högskolor/universitet som tar in en glasföreläsning får boken Bygga med glas till studenterna kostnadsfritt (läs mer nedan).

Kontakta Karin Lindskog, Glasbranschföreningen, för ytterligare information och för att boka in en föreläsning - karin.lindskog@gbf.se, 08-453 90 73. Du kan också kontakta föreläsaren, Anna-Lena Fransson, direkt på anna-lena@glascentrum-mtk.se, 070-219 89 33. 

Beställ boken - Bygga med glas

Image
Framsidan av boken Bygga med glas

Glasbranschens teknik- och utbildningscenter, Glascentrum, ger ut en ny inspirations- och kunskapsbok om glas. Boken heter Bygga med glas - möjligheternas material – och vänder sig till alla verksamma och blivande arkitekter, ingenjörer och entreprenörer som var och en arbetar med eller kommer att arbeta med glas som byggmaterial. Boken ingår vid beställning av glasföreläsning, men kan också beställas separat. Lärare och studenter vid högskola eller universitet får beställa boken till rabatterat pris.

Boken Bygg med glas är en omarbetad och utvecklad version av den tidigare förlagan med samma namn och innehåller bland annat kapitel som ger inspiration för hur vi kan använda glas, fördjupad kunskap om glas som byggmaterial och beskrivning av regelverken som styr glasets möjligheter i byggverksamheten. 

Glas är ett av våra mest unika materia som också är ett fantastiskt byggmaterial. Materialet har haft en femtioårig språngartad teknikutveckling. Från att ha varit endast ett material för ljusinsläpp och väderskydd till att idag vara ett fulländat energibesparande och konstruktivt material som med hjälp av laminat och beläggningar skyddar mot brand, buller, inbrott, solinstrålning med mera till att ge oss dagsljus och transparens som skapar trygga miljöer! 

Författare
Lars-Åke Almstedt, ACC Glasrådgivare AB
Per-Olof Carlson, ACC Glasrådgivare
Tomas Grange, teknisk konsult
Mikael Ödesjö, Glasbranschföreningen

Pris
Ordinarie pris 535 kr, exkl. moms och porto
Lärare/Student/Medlemspris 195 kr, exkl. moms och porto

(erbjuds medlemmar i Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening samt lärare och studenter vid högskola/universitet)

Beställ boken
Fyll i beställningsunderlaget nedan och skicka det med post eller e-post till:

Hanne Pehrson, Glascentrum, Grusåsvägen 10, 352 45 Växjö
hanne@glascentrum-mtk.se  

Ladda ner boken - Bygga med metall och glas

Image
Framsidan av boken Bygga med metall och glas

Metall och glas är viktiga delar i exempelvis en fasad eller ett dörrparti. För att byggnaden ska fungera optimalt ställs olika funktionskrav på såväl glaset och metallen som infästningsanordningarna. Boken Bygga med metall och glas är en handbok om dessa material i funktion. Den tar även upp grundprinciperna för att bygga med metall och glas.

Boken Bygga med metall och glas kompletterar boken Bygga med glas (läs mer ovan). Medan Bygga med glas fokuserar på glasets funktioner fokuserar Bygga med metall och glas på konstruktionerna runt glaset.

Läs/ladda hem Bygga med metall och glas