Inglasade uterum

Inglasade uterum är en perfekt lösning och en genial konstruktion för oss som bor i Norden. Uterummet är ett säkert sätt att förlänga vår korta svenska sommar. Glas släpper in det livgivande ljuset, men utestänger vind, nederbörd och kyla.

Ett inglasat uterum mot en tegelyttervägg

Ett uterum från glasmästaren innebär så mycket mer än ett knippe standardmått, standardutförande och standardutseenden. En glasmästare arbetar istället med kända system och starka varumärken som utstrålar hög kvalitet och flexibilitet.

Glasmästaren erbjuder inglasningar för alla behov. Modern design efter önskemål, med hela spannet från enkla system som skyddar mot väder och vind till avancerade system som håller värmen även vintertid. Systemen går att få i låsbart utförande.

Du får en skräddarsydd inglasning till villan, sommarhuset eller balkongen i hyreshuset. Du behöver inte anpassa inglasningen efter befintliga standardmått. Måtten anpassas efter dina förutsättningar.