Image
En person skriver på en dator. Framför hen flyger olika ikoner och loggan för CAB visas i svart med vit text.

CABAS Glas - Glasskadekalkylering

CABAS Glas är en lärarledd utbildning som är lämplig för den som är ny eller använt CABAS Glas i liten utsträckning och/eller är självlärd i CABAS Glas.

Kursens mål

Efter genomförd utbildning ska ni självständigt kunna använda CABAS Glas på ett korrekt sätt.

Kursinnehåll:

  • Inmatning av grunddata. Vi genomför inmatning av grunddata, det vill säga försäkringsbolag, verkstäder, användare utdebiteringar m.m.
  • Genomgång av förord i CABAS Glas. Vi går igenom förord/användarinstruktion för glas som beskriver bakgrund och metodik för att använda våra tider.
  • Genomgång av CABAS Glas. Vi går igenom funktioner och tillvägagångssätt för att få grepp om möjligheterna i systemet för att kunna kalkylera på korrekt sätt.
  • Övriga områden: Installation, fotohantering, kommunikation, integration och Pilkington/Autover
  • Praktisk träning på glaskalkyler.

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm

Kurslängd

En dag

Kurstider

Kl. 09:00-16:00

Kursledare

Utbildare CAB

Avgift

2 900 kr exkl moms (inkl lunch samt för- och eftermiddagsfika)

Kurstillfällen

Se aktuella kursdatum

Vill du veta mer?