Image
Vinnarna av SM i Konstinramning fotograferas på scenen på Glasgalan 2022
Pristagarna 2022 fr v: Annika Kaspersson, Elsie-Marie Phil, Elin Åkerberg och Therese Sjöberg. Foto: Sören Håkanlind

Arbetar du professionellt med konstinramning i Sverige?

– Välkommen att tävla i SM i Konstinramning

SM i Konstinramning avgörs vartannat år. Nästa tävling planeras till 2025. Mer information publiceras under 2024.

Bedömningskriterier

Tävlingsbidragen bedöms av en professionell jury, som granskar och bedömer varje inramning utifrån kriterierna val av material, noggrannhet i arbetet samt helhetsintryck, kreativitet och estetik. Hur väl inramningen följer temat bedöms också. Juryn utser 1a, 2a och 3e pris.  

Tävlingsregler och instruktioner 

  • Alla konstinramare verksamma i Sverige är välkomna att delta i tävlingen.
  • Tävlingsbidraget ska utgöras av en bild med maxmått 100 mm x 100 mm.
  • Samma yttermått gäller för alla bidrag, och det ska vara 500mm x 500 mm.
  • Information om materialval (innehållsdeklaration) ska fästas på baksidan av inramningen. OBS! För att granskarna ska kunna göra en opartisk bedömning är det av yttersta vikt att inget person- eller företagsnamn syns på inramningens fram- eller baksida.
  • Tävlingsbidraget, alternativt mejlat foto på bidraget, ska vara Glasbranschföreningen tillhanda senast det datum som kommuniceras när anmälan öppnar.

Jury

Pernilla Trane, mästare i konstinramaryrket, HanssonsRamLimhamn AB, ordförande 

Jannike Simonsson, mästare i konstinramaryrket, Akvatint AB/Ramverket

Anmälan

Anmälningsavgiften till SM i Konstinramning är 700 kr (exkl. moms) för medlem i Glasbranschföreningen och 1 400 kr (exkl. moms) för icke medlem. Avgiften faktureras efter anmälan och är en bekräftelse på deltagande i tävlingen. Din anmälan är bindande och anmälningsavgift återbetalas ej.

Relaterade sidor

Vill du veta mer?