Image
Glasmästeri- samt tjänstemannaavtalet sida vid sida

Våra kollektivavtal

Glasbranschföreningen sluter avtal, så kallade kollektivavtal, med de fackliga organisationerna om till exempel löner, allmänna anställningsvillkor och avtalsförsäkringar. Det ger dig bättre företagarvillkor och löneavtal. Kollektivavtalen ger möjligheter till företagsanpassade regler och arbetsfred. Som medlem med anställda är du bunden att följa våra kollektivavtal.

Kom ihåg att du som medlem har möjlighet att påverka och utveckla avtalen och att du alltid kan vända dig till oss för att få svar på dina frågor om kollektivavtalen. 

Genom Glasbranschföreningen får du råd och stöd för att undvika tvister och du är alltid välkommen att kontakta våra jurister för rådgivning, oavsett om det rör sig om små eller stora ärenden. Blir det trots allt en tvist är det skönt att ha någon vid sin sida. Du kan vända dig till oss för vägledning och våra jurister kan även medverka vid förhandlingen. 

Tecknar avtal för arbetare och tjänstemän

Glasbranschföreningen sluter avtal med Byggnads (Svenska Byggnadsarbetareförbundet) och tjänstemannaorganisationerna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Vi tecknar även ett centralt hängavtal med Handelsanställdas Riksförbund (Handels). 

Våra avtal

Relaterade sidor

Sign a collective agreement? 

This is a short film that describes how signing a collective agreement works, and why it is beneficial for both employers and employees. Go to the english version.