Image
En illustrerad glödlampa svävar ovanför en hand för att symbolisera en god idé

Berätta om företagets satsning

Mot en fossilfri glasbransch 2045

Glasbranschföreningen arbetar för att branschen ska nå målet om att år 2030 ha halverat utsläppen av växthusgaser för att senast 2045 vara helt klimatneutral.

Har ditt företag påbörjat sin klimatresa och vill inspirera andra till att göra skillnad i glasbranschen?

Just nu står många i startgroparna för att minska sina klimatavtryck och tar tacksamt emot förslag på såväl stora som små åtgärder. Dela gärna med dig av dina erfarenheter i syfte att inspirera andra. 

Svara på följande frågor (och skicka in en bild):

  • Ge exempel på åtgärder ni har vidtagit och hur dessa har minskat företagets miljöpåverkan/utsläpp. (Det kan vara allt från att ni har ställt om till grön el eller bytt drivmedel till att ni i samarbete med kund har minskat ett projekts klimatavtryck genom att föreslå en miljövänligare lösning)
  • Vilken respons har företaget fått från personal och kunder? (Förändringar stöter ofta på motstånd, men kan också engagera
  • Vad var svårt/lätt?
  • Vill ni rekommendera andra företag att göra samma sak (i sådant fall varför)?
  • Planerar ni fler åtgärder?

Målsättningen är att samla era berättelser så att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter till varandra - exempelvis i en inspirationsbank på webbplatsen eller genom artiklar och reportage i branschtidningen GLAS. Inga projekt är för ”vanliga” eller för ”små” – utan alla tips är värdefulla! Så som du troligt blivit inspirerad av någon kan också du inspirera andra!

Företagets satsning för minskat klimatavtryck

Endast för Glasbranschföreningens ordinarie och associerade medlemsföretag

Berätta om företagets satsning

Beskriv er satsning för minskat klimatavtryck. Ge exempel på åtgärder ni har vidtagit och hur dessa har minskat företagets miljöpåverkan/utsläpp.
Förändringar stöter ofta på motstånd, men kan också engagera.
Beskriv gärna varför ni vill (eller inte vill) rekommendera andra att göra samma sak. 
One file only.
128 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png.
Illustrera företagets berättelse/satsning med en bild. Bilden kan exempelvis föreställa själva "satsningen" om den kan gestaltas fysiskt eller den/de personer som varit drivande i projektet. Bilden ska vara i liggande format.
Vad eller vem/vilka ser vi på bilden?
Jag äger bildrättighet för bilden och har samtycke från eventuella personer på bilden att den publiceras i Glasbranschföreningens olika kommunikationskanaler. 
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.