Projektrapporter

Inkompabilitet - Glas och fogmassor

Rapport från Svensk Planglasförening

Den här rapporten handlar om planglas och fogmassor och vad som kan hända om man väljer fel sorts fogmassa. När material inte samverkar är de inkompatibla vilket är ett stort problem i glasbranschen när man inte kontrollerat vilka material som fungerar ihop, till exempel att vissa fogmassor inte ska kombineras. Ofta upptäcks inte misstagen förrän efter en tid och då är skadan redan skedd, med konsekvenser som missfärgning och delaminering.

Läs rapporten...

Glaspaneler i våtutrymmen

Rapport från GLAFO

Glas är ett material som till största del inte påverkas av vatten. Av den anledningen skulle det kunna användas som väggpaneler i duschutrymmen, badrum och kök. Det finns bristande riktlinjer för hur materialet bör användas i dessa miljöer. Den här rapporten strävar efter att etablera arbetsbeskrivningar och riktlinjer för installering av glas i våtutrymmen. Projektet fokuserar på lösningar som är demonterbara.

I rapporten har man testat fyra olika system för monterade glaspaneler:

  • Paneler som sätts fast/skruvas direkt mot en vägg
  • Paneler som sätts fast/skruvas med ett ventilerat avstånd till väggen
  • Paneler som sätts fast med självhäftande tejp
  • Paneler som sätts fast med återförslutningsbar fästanordning  

Läs rapporten...

Slipp betongrinning med rätt konstruktion

Rapport från Smart Housing Småland

Ett förekommande problem under byggprocessen är betongrinning. Innebörden av betongrinning är att vatten varit i kontakt med färsk betong och därefter påverkat glasytor till fasader/balkonger/fönster. Påverkan på glaset kan vara fysisk och ibland även kemisk. Resultatet blir droppfläckar, rinnmärken och utfällningar som försämrar glasets ljusgenomsläpplighet och estetiska intryck. I en förstudie har Smart Housing Småland försökt simulera betongrinningsangrepp dels under kontrollerade förhållanden i laboratoriemiljö och dels i utomhusmiljö. 

Testerna resulterade i utfällningar på glasytan innehållande ämnena svavel, kalium och kalcium, vilka bedöms härstamma från betongen. Efter inomhusförsöken, som pågick i fyra månader, gick utfällningarna att tvätta bort med saltsyralösning, och inga djupgående, permanenta korrosionsskador syntes på glaset. Utomhusförsöken utsträcktes till elva månader, varpå bestående skador kunde konstateras på glasytorna efter att utfällningarna tvättats bort. Djupet på skadorna uppmättes som mest till cirka en halv mikrometer. Varken sänkning av pH i betongen eller skyddsbehandling av glaset bidrog till att hindra uppkomst av fläckighet eller etsningar på glaset. 

Det man vet fungerar är att använda en korrekt konstruktion som hindrar vattnet från att droppa ned på glaset. Regelbunden rengöring av glasen hjälper också och kommer förmodligen hamna som ett underhållskrav mot kunder. 

Läs rapporten...