Image
Man med glasögon och blå skjorta

Tips från glasexperten

Här samlar vi glasexperten Fredrik Hall Johanssons tips på hur du tar hand om och skapar säkra glasmiljöer. Fredrik arbetar på Glascentrum – glasbranschens teknik- och utbildningscentrum. 

Glascentrums centrala uppgift är enkelt uttryckt att verka för att glas- och metallpartier i byggnader monteras på ett korrekt sätt. De utarbetar riktlinjer för val och montering av glas- och metallpartier samt utbildar för ökad kunskap inom området. Detta genom att informera, erbjuda utbildningar och utföra kontroller. Glascentrum medverkar i flertalet av Glasbranschföreningens utbildningar.