Markiser och persienner

I dagens samhälle med arkitekternas önskan och företagens krav på dagsljus öppnas fasaderna upp med mer och mer glas. Detta ger en ljus, hälsosam och modern arbetsmiljö.

En modern villa med glaspartier utrustade med persienner sedd utifrån

Mer insläpp av ljus innebär dock mer insläpp av solenergi i form av värme. Detta leder till att vi även i Sverige får höga kostnader för kylning av nya fastigheter, och kylning kostar betydligt mer än uppvärmning.

Olika solskydd finns dock och minskar värmebelastningen väsentligt, det gäller bara att bestämma vilken typ av solskydd som är det bästa alternativet.

Till villor till exempel, är persienner och markiser eller markisoletter vanliga solskydd. Detta är mekaniska utvändigt monterade solskydd som oftast styrs manuellt vid behov.

Kontorsfastigheter med större glasytor måste solskyddet i de flesta fall ske med automatik och styrs av väderstationer som känner av när solskyddet bör aktiveras.