Skyddsglas

Skyddsglas ska inte förväxlas med säkerhetsglas, eftersom skyddsglas uteslutande är till för att skydda person och egendom från yttre påverkan.

Ett skyddsglas är alltid laminerat i två eller flera skikt. Folien är så kallad PVB-folie i flera lager, eller gjutlaminat (uvekol-metod) i tjockare lager.

Man delar vanligen in skyddsglas i tre klassgrupper. Klass P1A-P5A mot vandalism, klass P6B-P8B mot inbrott och klass BR1-BR7 mot beskjutning.

Klasserna enligt ovan uppnår glasen efter rigorösa tester som är reglerade enligt specifika Europanormer. Dessa klasser gäller i Sverige och internationellt.

I Sverige har Stöldskyddsföreningen gjort en sammanställning i en text som heter SSF200:4 (Regler för mekaniskt intrångsskydd), där man förklarar hur försäkringsbolag föredrar att dörrar, portar och övriga öppningar i fasader utförs och vilken klassning till exempel glasen bör uppnå. 

SSF200:4 i kombination med olika Europanormer ger en ganska bra bild över vilken skyddsnivå slutresultatet bör ha.

Andra dokument styr när man pratar kraftigare skydd som skydd mot beskjutning eller kanske bombdåd som idag är aktuellt.

Skyddsglas i klass P4A och uppåt är enormt kraftiga glas. Vid funderingar på att uppgradera skyddet i sin egen fastighet rekommenderas alltid noggranna genomgångar med din glasmästare och försäkringsbolag.

Skyddsglas 

- Översikt gällande standarder och produktlösningar

Det är av yttersta vikt att rätt typ av produkt hamnar på rätt ställe och monteras på ett korrekt sätt för att föreskriven skyddsnivå ska uppnås. Det är också viktigt att de standarder som behandlar skyddsglas efterföljs så föreskrivande led kan vara säker på att levererade produkter klarar uppsatta krav. Glasbranschens teknik- och utbildningscentrum - Glascentrum - har tagit fram en handledning vars syfte är att ge en överblick över de standarder som finns för produkter inom området skyddsglas samt vilken typ av produkter som anses lämpliga.