Säkerhetsglas

Glas förknippas ofta med skörhet och farliga skärvor om det skulle gå sönder. Detta är visserligen sant, men bara om man använder fel glas på fel plats. Vänd dig till din glasmästare för att få råd om säkra glasmiljöer.

Människor passerar genom en glasad mellanbyggnad

Glas placeras inte sällan på ställen där personer kan komma i kontakt med dem, eller att glaset sitter monterat i tak där det ska hålla tätt och förhindra saker från att ramla ner. Glaset ska också vid till exempel montage i ett räcke eller i en hisskorg, förhindra att människor eller föremål faller genom räcket. Det finns därför regelverk om hur glas ska användas i olika situationer, vilket för en glasmästare är dagliga frågeställningar. Vid minsta risk för personskada vid glasbräckage eller vid kontakt med glasytan, ska glaset utföras härdat eller laminerat.

I laminerat säkerhetsglas häftar glassplittret fast vid plastfolien och minimerar risken för skärskador. Laminerat glas får sina skyddande egenskaper genom en lamineringsprocess där två eller flera glasskivor varvas med plastiska folier. Lamineringen påverkar inte glasets optiska egenskaper. Invändiga glaset i ett isolerat glastak är alltid laminerat för att skydda personer under taket från nedfallande föremål.

Termiskt härdat säkerhetsglas får sin styrka genom att det först värms upp till cirka 650°C, så att det blir mjukt och spänningsfritt, därefter kyls det ned så snabbt att det uppstår tryckspänningar i glasets ytskikt och dragspänningar i mitten. Termiskt härdat glas tål belastningar väsentligt bättre än vanligt glas.

Värmeförstärkt glas är ett halvhärdat glas där man kombinerar de olika egenskaperna hos icke härdat och härdat glas. Detta används endast som laminerat glas, vanligtvis i skärmtak där man vill att glaset ska bibehålla sin styvhet även efter eventuellt bräckage.

Samtliga personsäkerhetsklassade glas är testade och klassificerade enligt Europanormer och flitigt reglerade hur och var de får användas. Vänd dig till din lokala glasmästare så får du veta vilket glas du ska välja.