Våra övergripande mål för kollektivavtalen

Glasbranschföreningen anser att kollektivavtalen ska:

  • skapa förutsättningar för alla våra medlemsföretag, oavsett verksamhetsområde, att vara konkurrenskraftiga
  • vara moderna och lätta att förstå och använda
  • tydliggöra att löneutvecklingen kopplas till kompetens och prestation
  • innehålla flexiblare regler för förläggning av arbetstider
  • skapa möjligheter till en god fysisk och psykisk arbetsmiljö
  • harmoniseras med varandra för att underlätta administrationen för företagen

Glasbranschföreningen (som medlemsorganisation) följer den samverkansprocess som finns inom Svenskt Näringsliv. Det innebär bland annat att vi överlägger och behandlar avtalsfrågor av större karaktär tillsammans med övriga arbetsgivarorganisationer och att vi följer det så kallade märket (Industriavtalets normerande roll).