Image
Glaspriset och Glaspärlan 2024

Sveriges bästa glasbyggnadsprojekt

Glaspriset och Glaspärlan

Glas är tack vare sin transparens ett unikt byggmaterial av estetisk och funktionell betydelse med direkt inverkan på välbefinnandet och brukarens upplevelse av rummet. Priserna Glaspriset och Glaspärlan är instiftade för att uppmärksamma projekt där användningen av glas tydligt har bidragit till att uppfylla arkitektoniska, funktionella, innovativa och hållbara kvaliteter. Det kan vara alltifrån en hel kontorsbyggnad i glas till en tekniskt avancerad glasdetalj.

Tävlingen avgörs på Nordbygg

Tävlingen arrangeras vartannat år av Glasbranschföreningen. Nästa tävling arrangeras våren 2026. Priserna delas ut till såväl arkitekter och fastighetsägare som till glas- och metallentreprenörer. Vinnarna av Glaspriset och Glaspärlan presenteras på stora scenen på Nordbyggmässan i Älvsjö, Stockholm, 23 april 2026. Priset består av diplom och glasskulptur till byggherre, arkitekt och glasentreprenör. 

Juryn nominerar

En oberoende jury nominerar fyra bidrag i respektive kategori utifrån kriterierna arkitektur, funktion, innovation och hållbarhet samt utser vinnarna. Alla inkomna bidrag publiceras på Glasbranschföreningens webbplats och är också med och tävlar i en onlineomröstning om publikens favorit. 

Mats Lindström
Mats Lindström   
senior advisor Glas och Fasad, WSP
(Ordförande i juryn)
Tommy Lenberg - jury Glaspriset/Glaspärlan
Tommy Lenberg   
vd   
Byggherrarna
Leif Brodersen - jury Glaspriset/Glaspärlan
Leif Brodersen   
arkitekt, SAR/MSA   
2BK Arkitekter AB   
univ lektor, KTH Arkitektur
Anna-Lena Fransson - jury Glaspriset/Glaspärlan
Anna-Lena Fransson   
vd Glascentrum i Sverige
Glasbranschens teknik- & utbildningscentrum

Tävlingsregler och bedömningskriterier 2024

Glaspriset är tävlingen om Sveriges bästa glasbyggnadsprojekt - hela eller delar av glasbyggnad. 

Glaspärlan är tävlingen som uppmärksammar de mindre glasbyggnadsprojekten som exempelvis en ombyggnad, en tillbyggnad eller en detalj i glas som ger en ny dimension eller tillför byggnaden nytt uttryck.

Projekten ska ha färdigställts i Sverige under den senaste tvåårsperioden - för kommande tävling åren 2022-2023. 

Juryn förbehåller sig rätten att omkategorisera bidragen mellan tävlingarna. 

Tävlingarna är öppna för glasentreprenörer, byggentreprenörer, arkitekter, byggherrar - alla är välkomna att skicka in tävlingsbidrag!

Bedömningen görs utifrån kriterierna - arkitektur, funktion, innovation/kreativitet och hållbarhet (miljömässig, ekonomisk och social).

Anvisningar för deltagande

Skicka in ditt tävlingsbidrag via webbformuläret. Utöver kontaktuppgifter och beskrivning av projektet behöver du ladda upp följande material:

1) Minst sju högupplösta färgbilder (högupplösta/tryckkvalitet) på projektet; exteriört, interiört (minst tre bilder) samt detaljbilder.

2) Ritningar, max fem, (Högupplösta/tryckkvalitet).

Viktigt att poängtera: vi förutsätter att vi får dokumentera byggnadsverket och förbehåller oss rätten att fritt publicera inskickade bilder i alla Glasbranschföreningens kanaler (även i rörligt format).

Deltagaravgift   
Avgiften för 2024 års tävling är 2 800 kr (exkl. moms) för varje inlämnat bidrag. 

Sista anmälningsdag   
Sista anmälningsdag är 19 januari 2024.