Image
Ett stenskott på en vindruta

Fördjupningsutbildning stenskottsreparationer

Datum och tid:
till
Typ:
Utbildning – Bilglas
Plats:
Glasskolan i Katrineholm

Stenskottsreparationer är ett hantverk - en korrekt och välgjord lagning gör att skadan syns väsentligt mindre samt att bilrutan återfår sin hållfasthet efter reparation. Skador på en vindruta kan vara av varierande slag. Faktorer som avgör skadans omfattning är var på rutan skadan sitter samt dess typ och storlek. Kursen ger fördjupad kunskap om olika tekniker för stenskottslagning. Rätt teknik ger en hållbar och utseendemässigt optimal lagning.

Kursens mål

Ge en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i olika tekniker för stenskottsreparation.

Kursinnehåll

 • Genomgång av olika system för stenskottsreparationer (vacuum- och trycksystem)
 • Regler för var på rutan man kan reparera stenskott baserat på skadans typ och storlek
 • Genomgång av arbetsmiljö inklusive lämplig skyddsutrustning
 • Grundläggande teoretisk och praktisk genomgång av tekniker för stenskottsreparationer
 • Praktisk träning på så kallade trånga stenskott
 • Praktisk träning på dubbelstenskott
 • Praktisk träning på lagningar där mycket glas skadats
 • Genomgång av stenskott med innehåll av fukt eller vatten
 • Genomgång och praktisk träning på lagning av spruckna rutor

Dagen avslutas med ett skriftligt prov och en sammanfattning av dagens utbildningsinnehåll.

Kursort

Kursen genomförs på Glasskolan i Katrineholm.

Kurslängd

En dag

Kurstider

Kl. 09:00-16:00

Kursavgift

3 200 kr exkl moms för medlemmar i Glasbranschföreningen
3 840 kr exkl moms för icke medlemmar

Priset inkluderar lunch samt för- och eftermiddagsfika.

Av- och ombokningsregler

 • Bokning till kurser, seminarier och temadagar är bindande. Fri avbokning senast 15 dagar före kursstart.
 • Vid avbokning senare än 15 dagar men senast 7 dagar före kursstart, debiteras halva kursavgiften.
 • Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart, debiteras hela kursavgiften.
 • Om man uteblir från kursen utan att ha gjort en avbokning, debiteras hela kursavgiften.
 • Byte av deltagare kan ske när som helst före eller i samband med kursstart utan kostnad. Men kom ihåg att meddela Glasbranschföreningen bytet!
 • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras en gång och då senast 15 dagar innan kursstart. Vidombokning betalas fakturan för originalkursen.
 • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning göras skriftligt. Läkarintyg skickas till GBF inom 30 dagar
 • Glasbranschföreningen förbehåller sig rätten att ställa in eller flytta fram utbildningen vid för lågt deltagarantal eller vid föreläsarens förhinder. Vid inställd kurs meddelar vi er senast 14 dagar innan kursstart.
 • Vid inställd kurs står Glasbranschföreningen inte för kostnader för bokade resor och hotell.
 • För digitala kurser anger Glasbranschföreningen vilken teknisk utrusning som krävs. Kursdeltagaren ansvarar för att utrustningen är den rätta.

Anmälan

Anmälan stänger 14 dagar innan kursstart. Vid senare anmälan kontakta Jessica Blixt, jessica.blixt@gbf.se.